Zutphen

OVER

Zutphen  Oude Nieuwstadspoort

De poort wordt ook wel de Spanjaardspoort of Diezerpoort genoemd, gebouwd in het begin van de vijftiende eeuw, bestond uit een rechthoekig poorthuis met twee halfronde flankeertorens. In 1536 werd een voorpoort toegevoegd met lange weergangmuren aan de torens van de hoofdpoort verbonden. De Oude Nieuwstadpoort in Zutphen was beschermd door een bolwerk wat buiten de voorpoort  lag. De uitgang, het Duc-d'Alba's Gat genaamd, bevond zich aan de zijkant.

De poort was in 1616 al niet meer nodig door stadsuitbreiding.

In 1894 werd de hoofdpoort gesloopt en thans resten alleen nog gedeelten van de voorpoort met aansluitende zijmuren, gelegen op een dam in de gracht. Er was een ophaalbrug voor de voorpoort. De openingen voor de kettingen van deze brug zijn juist boven de buitenboog te zien. Aan de binnenzijde sloegen de poortdeuren tegen deze boog. Een hamei was hier niet aanwezig.

Al in 1905 werd een deel gerestaureerd en in 1951-1952 volgde een tweede restauratie.

GALLERY

Zutphen  Oude Nieuwstadspoort

MAP

Remy Steller websites

© Alle rechten voorbehouden