Zutphen

OVER

Zutphen Berkelpoort

Over de Berkel zijn als voortzetting van de vroeg-vijftiende-eeuwse stads­muur drie gemetselde bogen geslagen. Daar overheen loopt een weergang, aan de stadzijde open en aan de veldzijde voorzien van vier rechthoekige openingen, waardoor met pijl en boog kon worden geschoten, afgewisseld door kijksleuven. Alle openingen zijn gevat in een spaarboog. In de vloer van deze weergang is boven elk van de drie bogen, waarop de waterpoort staat, een sleuf waarin een hek kon worden neergelaten. Boven de hiervoor ge­noemde weergang is nog een oorspronkelijk gekanteelde loopgang, die be­reikt kan worden over trappen in de open ronde torentjes ter weerszijden van de Berkelpoort.

In de zuidelijke boog over de rivier is op kraagstenen een schermmuur op een flauwe boog opgetrokken. De andere bogen bezit­ten ook dergelijke kraagstenen, maar een muurschild ontbreekt. Aan de noordzijde van de waterpoort is een gedeelte overgebleven van een wacht­huis op de weergang, met resten van een schoorsteenkanaal. Het ver­dedigingswerk was met zijn lichte muren in het geheel niet berekend op een beschieting met kanonnen, doch het onderging in later tijd geen enkele verbetering in die zin.

GALLERY

Zutphen Berkelpoort

MAP

Remy Steller websites

© Alle rechten voorbehouden