zaltbommel

OVER

zaltbommel waterpoort

Reeds aan het einde van de twaalfde eeuw werd Zaltbommel als stad beschouwd. Tussen 1316 en 1343 werd de stad ommuurd. Er waren drie landpoorten en nog enige kleine doorgangen door de muur aan de Waalzijde. Slechts één van de laatsten, de Waterpoort, bleef bewaard. Deze poort is niet veel meer dan een naar buiten geopende weergangboog met een wachthuisje erboven. Bij de restauratie van 1942-1943 werd de muur na ontpleistering enigszins nadrukkelijk teruggebracht.

Op enkele plaatsen zijn nog resten van de oude stadsmuur aanwezig, onder andere tussen de (voormalige) Gamerse poort en de Bossche poort. Ten oosten van de Bossche poort is eveneens een twee meter hoog muurstuk met zware onderbouw van een muurtoren over­gebleven.

GALLERY

zaltbommel waterpoort

MAP

Remy Steller websites

© Alle rechten voorbehouden