Vianen

OVER

Vianen lekpoort

Voor het poortgebouw bevinden zich aan de rivierzijde twee halfronde uitbouwen, opgesierd met pilasters met ruitvormig bewerkte blokken, zoals die omstreeks 1600 werden toegepast. De beide ronde uitbouwen steken even buiten de lijn van de stadsmuur uit. De eigenlijke Lekpoort ligt binnen de stadsmuur. Mogelijk vormen beide halfronde uitbouwen een onderdeel van de oudste gedaante van de poort, een doorgang tussen twee waltorens.

In de vijftiende eeuw werd het rechthoekige poortgebouw opgetrokken. Er zijn boven de doorgang twee verdiepingen. Aan de veldzijde zijn twee hang- torentjes met kijksleuven, die uitzicht geven aan de nagenoeg blinde rivier­zijde van de poort.

 

De poortdoorgang heeft aan de rivierzijde een hamei­sleuf, waarbinnen de steungaten voor de deuren aan de bovenzijde zichtbaar zijn. Aan de stad- en rivierzijde werden omstreeks 1600 nieuwe kruisvensters aangebracht, misschien gelijk met de modernisering van de voorpoort. De vensters aan de rivierzijde konden pas worden aangebracht na het in onbruik raken van het valhek. In 1879 werd bij een restauratie een torenspitsje op het poortdak aangebracht.

 

GALLERY

Vianen lekpoort

MAP

Remy Steller websites

© Alle rechten voorbehouden