Valkenburg

OVER

valkenburg Grendelpoort

Tussen het op een hoge heuvel gelegen kasteel en de Geul werd de stad beschermd door een muur van mergel met een weergang op bogen, aan de oost- en westzijde. In de oostmuur is de Birkelpoort en in de westmuur de Grendelpoort. Van de ommuring aan de westzijde zijn nog bewaard gebleven de onderste gedeelten van een halfronde en een vierkante waltoren.

De Grendelpoort werd vermoedelijk in de veertiende eeuw gebouwd en bestond uit een rechthoekig poortgebouw, geflankeerd door twee ronde torens op de hoeken aan de veldzijde.

In de zuidelijke toren was aan de stadzijde een spiltrap. Aan de buitenzijde is de doorgang een spitsboog waarin een sleuf van een valhek. De poortdeuren sloten daarachter tegen de spitsboog. Aan één zijde is in de doorgang een brede wachtnis. Boven het tongewelf van de doorrit is een wachtlokaal geweest, maar daarvan rest thans alleen de opgaande wand aan de veldzijde, waarin twee vensters. Ook de torenspitsen zijn verdwenen maar recent weer gereconstueerd tesamen met een spitsdak boven de doorgang.

 

GALLERY

valkenburg Grendelpoort

MAP

Remy Steller websites

© Alle rechten voorbehouden