naarden

OVER

Naarden  UtrechtsePoort

De Utrechtse Poort is gebouwd in 1877 op de plaats van een poort uit de 17e eeuw, tussen de bastions Promers en Oranje, in de muren van de doorgang is mogelijk nog een deel van de 17e-eeuwse poortmuur aanwezig.

Naarden bezat van het jaar 1673 tot 1915 twee stadspoorten, namelijk de Utrechtsche poort en de Amsterdamsche Poort. Uit defensie-overwegingen werd er naast de Utrechtsche poort een weg door de omwalling aangelegd waardoor de poort behouden bleef, ook zal mee gespeeld hebben dat vanaf 1881 de Gooische Tram, van Amsterdam naar Laren, door deze poort reed. De gevel is ontworpen door landmeter Jacobus van Lockhorst Lockhorst ontwierp ook de gevel van de nabijgelegen Promerskazerne, en is rijk versierd met

bijvoorbeeld het Naardens stadswapen (dubbele adelaar), In nissen zijn sculpturen die verwijzen naar de vestingbouw en het militarie bedrijf, staande leeuw met zwaard en pijlen, op de torentjes bevinden zich plaquettes van koning Willem III en zijn echtgenote Sophia.

Over de gracht voor de poort lag vroeger een beweegbare brug (kraanbrug) vergelijkbaar met de kraanbrug bij het fort Ronduit aan de noordkant van vesting Naarden.

De poortdoorgang kon worden afgedekt door een laag ijzeren balken op de profielmuren te leggen en die af te dekken met een laag aarde.

 

 

GALLERY

Naarden  UtrechtsePoort

MAP

Remy Steller websites

© Alle rechten voorbehouden