Kampen

OVER

Kampen koornmarktspoort

De Koornmarkspoort is de oudste poort van Kampen, werd aan het begin van 1300 gebouwd, de poort ontleent zijn huidige naam aan de later achtergelegen Koornmarkt, waar al in de vroege middeleeuwen het koren werd aangevoerd en verhandeld.

 

Vermoedelijk bestond deze poort in de 14e eeuw uit een eenvoudig vierkant gebouw, die in de 15e eeuw aan de rivierzijde werd voorzien van twee ronde torens. In de literatuur wordt in 1313 de " overste poorte " omdat bij deze poort in die dagen het veer afvoer naar de overzijde van de rivier. Dit alles was voordat de beide oevers in 1448 door een brug werden verbonden. De poort vormde toen het hart van de Kamper economie.

Had de poort als "veertoren" slechts één toren, in 1380 kreeg het er een toren bij. De toren moest namelijk vanaf 1337 dienst gaan doen als verdedigingswerk, en werd ingewijd in de groep van waterpoorten, muurtorens, bastions en ronddelen, die de verdediging van de stad moesten vormen.

Vanaf de Koornmarkt zien we nu nog de volle breedte van het oorspronkelijke poortgebouw met zijn trapeziumvormig dak.

In 1642 wordt de poort ingericht als woning. In die periode schijnt de doorgang onder de poort ook enige tijd voor het verkeer te zijn afgesloten. In 1645 werd zij n.l. op verzoek van omwonenden weer geopend.

In deze periode schijnt ook het Corps de Garde in de poort te zijn gehuisvest. Uit correspondentie blijkt n.l. dat ze in 1660 werd opgedragen de poort te ontruimen. In 1686 wordt de poort ingericht als militaire gevangenis, later doet ze nog dienst als cantonale gevangenis en woning van een brigadier van de Rijksveldwacht.

In het begin van de 19e eeuw wordt er gedurende de zomermaanden het detachement huzaren gehuisvest, dat elk jaar naar Kampen werd gezonden voor het geven van rij onderricht aan de officieren van het garnizoen.

De poort werd oorspronkelijk gebouwd van rode baksteen. toen in 1840 de stadsarchitect Nicolaas Plomp de vestingwerken rond Kampen grotendeels liet afbreken, liet hij de Koornmarkspoort ongeschonden.

Uit zijn grote voorliefde voor witte muren heeft hij de poort toen laten witten.

In 1848 heeft men het kruisgewelf van de doorgang weggewerkt achter een houten tongewelf en werd de doorgang gedeeltelijk dichtgemetseld. Doordat de straat in de loop der jaren ongeveer 150 cm werd opgehoogd had de verhouding van de opening ten opzichte van het gebouw hierdoor nogal geleden.

 

GALLERY

Kampen koornmarktspoort

MAP

Remy Steller websites

© Alle rechten voorbehouden