Kampen

OVER

Kampen cellebroederspoort

Bij de stadsuitbreiding in 1465 vervangt deze poort de "Geertspoort van der A ", gelegen aan het eind van de Geert straat .

In het begin droeg ze de naam " Horstpoort " en de naam "St. Nicolaaspoort" werd ook wel gebruikt.

De eerste naam was afkomstig van de Horstweg, zo heette vroeger n.l. het verlengde stuk weg van de Geertstraat.

Na de bouw van het Cellebroedersklooster in 1475 kreeg de Horstweg de naam Cellebroedersweg en vanaf 1527 werd ook de

poort officieel Cellebroederspoort genoemd.

Doordat de poort in verval was geraakt werd in 1607 door het stadsbestuur besloten de poort te vernieuwen. De architect en landmeter van Overijssel Thomas Berendtsz kreeg opdracht een nieuwe poort te ontwerpen. Hoewel het de bedoeling was de gehele poort te slopen maakte Thomas Berendtsz een ontwerp voor een gedeeltelijke verbouwing.

Hoever de poort werd afgebroken voor deze verbouwing is niet helemaal duidelijk. Tekeningen van Utenwael uit 1598 tonen een poort bestaande uit een poortlichaam met verdieping, geflankeerd door twee Torens waarvan èèn met een spits.

De torens lijken breder dan het poort lichaam. Het is met zekerheid aan te nemen dat de poort een grote gedaantewisseling heeft ondergaan. Uit een stadsrekening van 1617 blijkt dat er tenminste 117.000 moppenstenen aan de poort werden verwerkt. De torens lijken breder dan het poort lichaam. Het is met zekerheid aan te nemen dat de poort een grote gedaantewisseling heeft ondergaan.

Uit een stadsrekening van 1617 blijkt dat er tenminste 117.000 moppenstenen aan de poort werden verwerkt.

Gezien de zeer rijke ornamentering van het poortlichaam en het feit dat , in tegenstelling tot de schetsen van Utenwael, ze in de huidige vorm buiten de beide zij torens uitkomt, mogen we veronderstellen dat bij deze verbouwing het poortlichaam is vergroot en het poortgebouw en de torens van daken zijn voorzien.

De verbouwing werd in de periode van 1615 tot 1617 uitgevoerd door Thomas Berendtsz. In de oostgevel staat het bouwjaar 1617 aangegeven.

Het stadswapen, de leeuwen en de adelaar werden verguld door Adam Maler.

De vaantjes op de poort zijn vervaardigd door de koperslager Ryck Andrieszoon.

Dat de poort zo rijkelijk werd versierd komt waarschijnlijk doordat dit de belangrijkste poort aan de stadszijde was.

Uit 1567 dateerde n.l. de ordonnantie dat vreemdelingen komende vanaf de Zwarttendijk, alleen via de Cellebroederspoort de stad mogen betreden. Na deze verbouwing werd de poort voornamelijk gebruikt als woning, verbouwingen of veranderingen hebben na 1617 nauwelijks plaatsgevonden.

In 1875 wordt de noordelijker toren nog ingericht als bewaarplaats voor ijs. Hiervoor werden vloer en plafond op de beganegrond aangepast.

 

 

GALLERY

Kampen cellebroederspoort

MAP

Remy Steller websites

© Alle rechten voorbehouden