Kampen

OVER

Kampen Broederpoort

Gelijk aan de Cellebroederspoort werd deze poort gebouwd als onderdeel van de veste bij de stadsuitbreiding aan de landszijde in 1465.

De poort dankt zijn naam aan de in dit stadsgedeelte gelegen voormalige Minderbroederskerk.

De huidige grondvorm, een vierkant poortlichaam met vier hoektorens, is waarschijnlijk nog gelijk aan de oorspronkelijke grondvorm.

Schetsen van Utenwael uit 1598 tonen een vierkant poortgebouw met een verdieping boven de poortdoorgang en vier hoektorens, aan de stadszijde twee met een rond grondplan met een diameter van 4.00 meter en aan de landszijde twee met een achthoekig grondplan met een doorsnede van 5.00 meter.

De kapvoet van de torens ligt op 13.60 meter boven het straatniveau en de spitsen van de torendaken op 24.50 meter.

Poortgebouw en torens zijn op deze schetsen niet voorzien van een kap. Mogelijk werden de torens gedekt met riet. Stadsrekeningen geven n.l. aan dat in 1540 Berent Jansz werd betaald voor het leveren van riet om de Broederpoort te dekken en in 1543 werd Evert Jansz betaald voor twee dagen riet dekken op de Broederpoort. Afgaande op schetsen van Hendrick Avercamp moet de meest ingrijpende wijziging zijn geweest het ophogen van de vier hoektorens, het aanbrengen van een spits op deze torens en het plaatsen van een kap op het poortgebouw. Omdat de bovenverdieping ook dienst ging doen als woning voor stadsambtenaren, zijn tijdens deze verbouwing de huidige vensters aangebracht.

De fraaie topgevel aan de stadszijde werd ook bij deze verbouwing aangebracht.

Het hoofdgebouw bestaat uit twee verdiepingen en heeft een vierkant grondvlak van 7.50 x 7.50 meter. De eerste verdiepingsvloer ligt op 6.00 meter en de tweede verdiepingsvloer op 10.00 meter boven het straatniveau. De nok van het zadeldak steekt tot een hoogte van 19.00 meter boven straatniveau.

De Broederpoort is voor een verdedigingswerk rijkelijk voorzien van sierende elementen.

Deze rijkelijke versiering is ontstaan doordat in de 17e eeuw op het middeleeuwse poortgebouw een in renaissance stijl gebouwde bovenbouw is geplaatst. Aan de stadszijde is deze stijl nog duidelijk aanwezig, door latere aanpassingen zijn aan de plantsoenzijde veel elementen uit deze periode verdwenen.

De poort is gebouwd van rode baksteen waarin vele zandstenen banden en ornamenten zijn verwerkt.

In de 15e eeuw werd de poort voornamelijk bewoond door stadssecretarissen. De poort werd in 1465 bewoond door Gerardus Sas, praecepter der Latijnse school te Kampen.

 

GALLERY

kampen broederpoort

MAP

Remy Steller websites

© Alle rechten voorbehouden