hulst

OVER

Hulst  De Dubbele Poort

Het Spaanse bestuur gaf opdracht tot de aanleg van de huidige omwalling uit 1615-1621, De aardwerken werden opgeworpen onder leiding van Nicolaes de Vinario, ingenieur van aartshertog Albertus en aartshertogin Isabella, de Dubbele poort (Dobbele Poort) 1619-'20  is gebouwd aan de noordzijde tussen het Brederodebolwerk en het Molenbolwerk, de poort heeft een gewelfd gemetselde enkelvoudige doorgang van baksteen, tunnelsgewijs in de aarden vestingwal aangebracht. Aan weerskanten boven de poortboog ter hoogte van de kroon van de wal een stenen borstwering met rechte lijst.

Aan de landzijde op deze borstwering een jaartalsteen 1771, het jaar van de vernieuwing van de poort. Tot in het jaar 1845 werden de stadspoorten van Hulst ter bescherming van de stad 's avonds afgesloten met zware deuren. De poort kreeg zijn huidige naam in 1932 toen deze werd uitgebreid met een tweede, gelijksoortige doorgang, evenals een kleinere voetgangerstunnel.

GALLERY

Hulst  De Dubbele Poort

MAP

Remy Steller websites

© Alle rechten voorbehouden