hulst

OVER

Hulst  Bagijnepoort of Graauwse poort

Aan de oostzijde van de vesting bevindt zich aan de Bagijnestraat tussen het Galgeen Doelenbolwerk, de Bagijnepoort,  in de volksmond Graauwse poort genoemd omdat het landverkeer richting Graauw door deze poort ging, de poort is gebouwd in de eerste helft van de 17de eeuw onder het bestuur van burgemeester Benjamin de Beaufort, een gewelfd gemetselde enkelvoudige doorgang van baksteen, tunnelsgewijs in de aarden vestingwal aangebracht. Aan weerskanten boven de poortboog ter hoogte van de kroon van de wal een stenen borstwering met rechte lijst, een opschrift op een hardstenen architraaf aan de landzijde met de tekst ’De eerste steen Aen Dese poort is gelegt door Pieter Benyamin De Beaufort den 20 augustus MDCCIV’

Deze poort heeft aan weerszijden een stenen borstwering met rechte lijst.

 

Na het beleg van 1702 werd in 1704 de Bagijnepoort of Grauwe Poort vernieuwd en naar het ontwerp van de vestingbouwkundige Menno van Coehoorn de ravelijnen aangepast en nieuwe buitenwerken aangelegd om de toegang te bemoeilijken en werd aan de oostzijde van de stad deze poort gebouwd, Voor de poort lag een ravelijn, dat door houten bruggen met de stad verbonden was, Tot 1859 werden de stadspoorten 's avonds gesloten met houten deuren, In de jaren zestig is naast de poort de doorgang uitgebreid met een voetgangers- en fietserstunnel.

In 2001 is de Bagijnepoort gerestaureerd.

GALLERY

Hulst Bagijnepoort of Graauwse poort

MAP

Remy Steller websites

© Alle rechten voorbehouden