hoorn

OVER

heusden oosterpoort

De Oosterpoort is de enig van de vijf overgebleven stadspoorten van Hoorn.

Deze poort is gebouwd in 1578 naar ontwerp van de vestingbouwkundige, landmeter en architect Joost Jansz. Bilhamer.

De poort verving de eerste Oosterpoort, die op kaarten uit 1426 en 1615 (van Velius) aanwezig is, en ongeveer 500 meter dichter bij de binnenstad stond, en in 1818 werd afgebroken.

Aan de buitenkant in het Latijns een tekst van psalm 127 aangebracht; Niets baat het waken der wachters, niets wapenen en de geweldige dreiging der muren, noch de donder van het rauw geschut, zo gij, o God, deze stad niet zoudt willen richten en beschermen, 1578.

In 1601 is de poortwachterwoning op de poort gemaakt, de houten brug die als entree naar de stad fungeerde werd in 1763 vervangen door de huidige stenen boogbrug met smeedijzeren hekken.

In 1876 zou deze poort gesloopt worden, maar kon hij door een gift van een Hoornse ingezetene en een subsidie van het Rijk behouden blijven. De Hoornse architect A.C. Bleijs restaureerde de poort in 1876, toen is ook een houten traptorentje afgebroken waarna de woning boven de poort niet meer te bereiken was, in 1913 is er de stenen traptoren bijgebouwd.

De poort ligt aan de, in 1577 gegraven, voormalige verdedigingsgracht "Draafsingel" (toen nog "Oosterpoortsgracht").

Tot in de jaren '50 van de vorige eeuw was het, voor alle verkeer van en naar Enkhuizen, de enige toegang aan de oostkant van de stad. Na de aanleg van de Willemsweg in 1957 is de poort afgesloten voor motorvoertuigen.

 

 

 

Verder is er in Hoorn te vinden de Waterpoortbrug een gemetselde boogbrug over de Nieuwlandsgracht tussen Koepoortsplein en Noorderstraat gebouwd in 1769 als onderdeel van de vesting rondom de stad Hoorn. De brug fungeerde als waterpoort om de wateren binnen de stad af te schermen van de wateren buiten de vesting, de deuren zaten aan de kant van de Draafsingel.

 

GALLERY

heusden oosterpoort

MAP

Remy Steller websites

© Alle rechten voorbehouden