Hattem

OVER

Dijkpoort of Camperpoort

De Dijkpoort is een 14e-eeuwse stadspoort, buiten de poort stond voorheen een jongere voorpoort.

De voorpoort bestond uit twee ronde torens, verbonden door een rechthoekig lid met de doorgang.

Eén verbindingsmuur met weergang staat nog overeind. Hierin bevinden zich kanon- en haakbusschietgaten.

De hoofdpoort bestaat uit een doorgang met tongewelf en twee verdiepingen daarboven. Bij de restauratie in 1909 werden op oude aanzetten vier hoektorentjes en een weergang opgetrokken en een nieuw dak gemaakt door architect P.J.H. Cuypers, deze toevoegingen zijn herkenbaar aan een andere steensoort.

Van een ommuring van de stad is het eerst sprake in het jaar 1395. Hattem heeft oorspronkelijk vier poorten gehad, waarvan alleen de Dijkpoort of Camperpoort behouden bleef.

Een deel van de veertiende-eeuwse stadsmuur bleef aan de oostzijde van het stadje bewaard, tussen de vroegere Hoenwaardse poort en het voormalige kasteel.

 

 

GALLERY

Dijkpoort of Camperpoort

MAP

Remy Steller websites

© Alle rechten voorbehouden