enkhuizen

OVER

Enkhuizen drommedaris

Aan de dijk naar Broekerhaven werd in 1540 de Zuider- of Ketenpoort gebouwd, alom bekend als de Drommedaris, en moest de bestaande iets noordelijker gelegen de oorspronkelijke (houten) Zuider- of Ketenpoort vervangen.

Er was behoefte aan een moderner verdedigingswerk door de dreiging van de Geldersen op het uitstekende landpunt en tevens dienende de poort ervoor de nieuwe haven die moest worden aangelegd te beschermen.

De poort lag daarna vrijwel rondom in het water.

De doorgang is aan de veldzijde voorzien van een omlijsting in renaissancevormen, waarin schietwapens en de daarbij noodzakelijk attributen in het bovenste fries zijn te zien.

De aangebrachte hameisleuf heeft anders dan gewoonlijk aan de zijkanten geen geleiding.

De poort heeft twee verdiepingen, waarvan de bovenste en grootste een fraai ribbengewelf heeft. In beide ruimten zijn geschutgaten, die zijn voorzien van een afvoerkanaal voor kruitdamp naar boven.

De kanonnen in de onderste ruimte bestreken de gracht voor de op de muur aansluitende stadsmuur en de gaten in de grote ruimte op het huidige straatniveau beveiligden de haveningang.

Bij de aanzienlijke verhoging in en na 1649 veranderde het uiterlijk sterk, in het torentje werd een carillon van 24 klokken werd aangebracht. In deze huidige vorm is de naam Drommedaris ontstaan.

De poortdoorgang is geruime tijd dichtgemetseld geweest en deed dienst als telegraafcentrale, deze had aan de veldzijde twee ramen en aan de stadszijde een raam en deur, die zijn met de restauratie in 1914 afgebroken.

De onderste kanonkelder staat steeds onder water. Bij de restauratie van 1914 adviseerde de rijksarchitect de kelder maar vol te werpen. Dit is niet gebeurd.

Tegenwoordig is in de poort een cultureel centrum ‘De Drommedaris’ ondergebracht.

GALLERY

Enkhuizen drommedaris

MAP

Remy Steller websites

© Alle rechten voorbehouden