Elburg

OVER

Elburg Vischpoort

De Vischpoort, gebouwd in de 14e eeuw, is een stadspoort van het type poorttoren dichtbij de haven van Elburg.

In 1393 werd de stad voor het opdringende water van de Zuiderzee verplaatst en nadien rechthoekig ommuurd. Er waren drie poorten, waartoe niet de huidige Vispoort behoorde, want die is gebouwd als zware vierkante muurtoren.

Eerst in 1592 werd een doorgang gemaakt. Derhalve ontbreekt ook een hameisleuf en is de doorrit niet overwelfd.

De poorttoren heeft twee houten verdiepingvloeren.

Rond de achtzijdige spits is een open weer­gang met op iedere hoek een uitgekraagd arkeltorentje. In de poortdoorgang is later een muur geplaatst ter afscheiding van de trap naar de bovenruimte. Op de eerste verdieping was een stookplaats tegen de wand aan de stadzijde, geflankeerd door twee kleine vensters.

 

 

Overblijfsels van muren en halfronde torens treft men aan de noordwest­kant van de stad ter zijde van de Vispoort. In het metselwerk werden in afwijkende stenen tekens aangebracht. Ook aan de noordzijde van Elburg bij de Beekstraat, ter weerszijden van de voormalige Mheerpoort, en aan de zuidzijde bij de voormalige Goorpoort zijn resten van de muren. Bij de Vispoort en de voormalige Mheerpoort zijn bolwerken met kazematten, daterend van de tweede helft van de zestiende eeuw en deel uitmakend van een omwalling met bastions op de hoeken, buiten de middeleeuwse stads­muur en gracht.

Van de poorten die vroeger aan de stadsmuren waren gebouwd, is de Vischpoort de enige die nog is overgebleven.

 

GALLERY

Elburg Vischpoort

MAP

Remy Steller websites

© Alle rechten voorbehouden