Brielle

OVER

Brielle langenpoort

De Langepoort dateert uit 1704-05 en werd vroeger aan de stadszijde geflankeerd door twee pilasters en werd het geheel afgesloten door een rijk gedetailleerde kroonlijst. In 1972-'75 werd de gehele vestinggordel, die intussen in de handen van de gemeente was overgegaan, gerestaureerd onder leiding van architect J. Walraad, bij de restauratie hebben de fronten in grote lijnen hun oude gedaante teruggekregen, maar is met name in de afsluitende lijsten een andere, eenvoudiger detaillering toegepast. De poortdoorgang was aan beide zijden voorzien van een gebeeldhouwde sluitsteen, met aan de stadszijde het wapen van Brielle en aan de veldzijde dat van Holland tegenwoordig is het stadswapen aan de veldzijde gesitueerd.

De poortdoorgang zelf, overkluisd door twee kruisgewelven met daartussen een langgerekt tongewelf, loopt schuin ten opzichte van beide fronten.

 

 

 

Bij de Langepoort is nog goed te zien hoe de oorspronkelijke toegang tot de vesting van oudsher te bereiken waren: niet rechtstreeks over de gracht, maar via een in de 17de eeuw aangelegde ravelijn.

Het wachthuis van de poort is niet behouden maar was vrijwel identiek als die van de Kaaipoort en had een officierswachtkamer, een algemeen wachtlokaal met de soldatenwachtkamer en de portierswoning. Achter het wachtlokaal bevond zich in een houten uitbouwtje het privaat.

 

 

 

 

GALLERY

Brielle langenpoort

MAP

Remy Steller websites

© Alle rechten voorbehouden