Amersfoort

OVER

Amersfoort, kamperbinnenpoort

De kamperbinnenpoort is de voorpoort van de in de 16e eeuw afgebroken Viepoort of Martenspoort, de Kamperbinnenpoort maakte net als de Plompetoren, deel uit van de eerste ommuring. Na de realisatie van de tweede stadsmuur begin 15de eeuw raakte de poort haar verdedigingsfunctie kwijt, In de 16de eeuw is de hoofdpoort voor de grootste deel afgebroken, enkel deze voorpoort bleef gespaard

Het is één van de weinig resterende verdedingswerken aan de eerste stadsmuur die rond 1300 werd gebouwd. De poort uit de tweede helft van de 13de eeuw bestaat uit twee achtkantige torens die door een boog en weergang met elkaar zijn verbonden.

Deze poortboog is 1827 wegens bouwvalligheid was gesloopt maar tussen 1931 en 1933 werd de poort weer in ere hersteld. De laatste restauratie werkzaamheden zijn in 2009 uitgevoerd

De naam Kamperbinnenpoort is afgeleid van de Kamp (weide), de naam van het gebied tussen de eerste en tweede stadsmuur aan de noordzijde van de binnenstad. Na de bouw van de Kamperbuitenpoort, die gebouwd is in de tweede stadsmuur, kreeg de poort zijn tegenwoordige naam.

De oude naam Viepoort verwijst naar het vie, het vee, die vanuit deze poort buiten de stadsmuren werd gebracht. Hier lagen de weilanden, die in bezit waren van de Utrechtse Sint-Maartensabdij.

GALLERY

Amersfoort, kamperbinnenpoort

MAP

Remy Steller websites

© Alle rechten voorbehouden