P.G.VALENTIJN

WWW.PGVALENTIJN.NL

Contact |  Disclaimer  | eMail  © 2019 Remy Steller - Alle rechten voorbehouden

Als tekenaar laat Valentijn duidelijk zien wat hij kan, de verschillende tekeningen die van hem bekend zijn zijn stuk voor stuk juist getekend bijna fotografisch gelijk met het afgebeelde. Natuurlijk ook te verwachten van een tekenleraar  

Houtskool tekening door PGV Pieter Gerhaldus Valentijn 1925 (Collectie Remy Steller) en een foto uit die tijd van dezelfde locatie (collectie SNS Historisch Centrum)

Kampen "Voormalige Turfopslag"

Tot ongeveer 1920 had de gemeente Kampen op deze plaats haar turf opslag

De stadsmuur was toen nog goed te zien. De muur en het' fraaie Bastion zijn er echter nog altijd, nu verscholen achter de huizen.


Straatje in Elburg P.G.Valentijn 1929 (collectie SNS Historisch Centrum)

Houtskool tekening van de Kamper stadsbrug vanaf de stadszijde gezien.

Gesigneerd met P.G.V. 1934


Tekening van de Vloeddijk met Bregrittenbrug 1929

Valentijn was ten tijde van het maken van deze tekening ‘in de kost’ bij een familie die in de Schoolstraat woonde, vanuit dit pand is deze tekening gemaakt, de eigenaar/bewoner heeft op hoge leeftijd de tekening geschonken aan de fam. van de Weerd die de bewoners waren van het witte middelste huis.

Zwartendijk P.G.Valentijn 1930 (collectie Remy Steller)

Na een brand na smeulende boerderij aan de Zwartendijk, gesigneerd met P.G.V. 11 september 1930.

Kamper Courant 12 september 1930.

In den nacht van Woensdag op Donderdag is de boerderij van M. S. aan den Zwartendijk met drie bergen hooi afgebrand. De weduwe v. d. W., die met vier kinderen bij het echtpaar S. inwoont, hoorde omtrent middernacht geknetter, als van een hagelbui, maar merkte spoedig, dat het huis in brand stond. Ze wekte haar huisgenooten, en allen moesten in nachtgewaad vluchten. De oorzaak is nog onbekend. Verzekering dekt de schade.

Amsterdam P.G.Valentijn 1947 (n. A. Pieck) (collectie Remy Steller)

Naast tekeningen met een decoratieve waarde maakt te Valentijn ook tekeningen die bedoeld waren voor de leerlingen op school, als voorbeeld, les onderwerp, uitleg van een techniek hieronder volgen wat voorbeelden.  (collectie Remy Steller)

Johannes Zwart 1907(collectie Remy Steller)

Johannes Zwart was de opa van P.G.Valentijn. Geb. 31 mei 1839 te Oosthuizen, ovl .19 nov. 1921 te Buiksloot, gehuwd op 20 april 1865 te Beemster met Maartje Bakker de geboren is op 12 jan.1840 te Ilpendam en overleden op 25 feb. 1895 te Monnickendam.


Doopvont door P.G.Valentijn 16 Juli 1920 (collectie Remy Steller)