P.G.VALENTIJN

WWW.PGVALENTIJN.NL

Contact |  Disclaimer  | eMail  © 2019 Remy Steller - Alle rechten voorbehouden

P.G.Valentijn - locatie onbekend (paneel 24x31,5)

Valentijn heeft veel landschappen geschilderd, hij schilderde deze onderwerpen niet ter plaatse, Weliswaar trok hij er graag op uit met een schetsboekje op zak, om snel vast te leggen wat hem onderweg trof, maar het schilderen van landschappen gebeurde in zijn atelier.

Het schilderen vanuit zijn schetsboek had het nadeel dat de kleuren vanuit zijn herinnering gereconstrueerd moesten worden, soms geleid door grove aanduidingen in de schets: 'rood', 'donkergroen'. Zijn kleurstellingen kregen daardoor een zekere eigengereidheid.

Als men zijn stillevens bekijkt, blijkt dat hier de kleuren kloppend zijn, deze zijn dan ook geschilderd direct van het onderwerp op het doek, aannemelijk is dat het resultaat van de de landschappen op locatie geschilderd anders van kleurstelling zouden zijn geworden.

 

Het is goed om te weten, ook als achtergrond voor zijn vele werk met een topografisch aspect, dat Valentijn bijzonder veel van Kampen hield, om zijn stadsbeeld en om het rustieke van het platteland rondom de stad. Dat hij zich in Kampen vestigde in 1921 was niet alleen om de moge­lijkheden, die hem hier geboden werden, maar zeker ook omdat Kampen hem als vestigings­plaats trok.
Kalkovens bij het Gansendiep (collectie SNS Historisch Centrum)


Boerderij met Knotwilgen (collectie Remy Steller)


Kampen was dan ook een veelvuldig onderwerp van zijn schilderijen, er zijn meerdere schilderijen bekend van het IJsselfront van Kampen, de stadsgracht de Burgel waar hij aan woonde, en ook locaties in Kampen die nu zo zijn veranderd dat ze daarom extra interessant zijn, zoals de tekening van Kampen Kostkopershuisjes in de Bovengasthuis uit 1926 wat tegenwoordig niet meer bestaat, of de gesloopte panden aan de Burgel ter hoogte van de Buitenhaven, de verdwenen kalkovens aan het Gansendiep, de verdwenen Binnenweg in de huidige Kamper wijk Hagenbroek.


Overigens zijn er ook verschillende landschappen en stadsgezichten bekend waar de kleuren zo sterk afwijken dat dit gezien moet worden als artistieke vrijheid van de kunstenaar. Op deze pagina enkele schilderijen met een van een voor Valentijn typisch kleur gebruik, waar de voorstelling topografisch juist is en qua voorstelling klopt wordt deze soms ontkracht door de kleuren, terwijl in andere werken bijvoorbeeld de kalkovens en Gezicht op Kampen vanaf Mastenbroek, dit minder opvalt, duidelijk is dat hij moeite had de kleuren in het atelier te reconstrueren.
1940 Winters landschap met ondergaande zon  (Collectie Remy Steller)


P.G.Valentijn - Kamperweg met Mastenbroek 1939 28x38,5 paneel (Collectie Remy Steller)

Een goed geslaagd schilderij van P.G.Valentijn voorstellende de Kamperweg met het kerkje van Mastenbroek uit 1939.

Het schilderij is in het bezit geweest van mevr. L.Visscher-Mulder, zij en haar man hadden jarenlang een antiekzaak in de Hoofdwacht aan de Grote Markt in Zwolle, en waren zeer gesteld op - en bevriend met de heer Valentijn.

Kamperweg met Mastenbroek 1939 28x38,5 paneel (Collectie Remy Steller)

Wezep Jan Boerswegje 1939 47x62 papier op karton (Collectie Remy Steller)

Zwartendijk(?) Bij Kampen 1942  (Collectie Remy Steller)