P.G.VALENTIJN

WWW.PGVALENTIJN.NL

P. G. Valentijn (1890-1959), tekenaar en vrij schilder, werkzaam te Kampen tussen 1921 en 1947

Contact |  Disclaimer  | eMail  © 2019 Remy Steller - Alle rechten voorbehouden

Heeft u ook een schilderij/tekening van P.G.Valentijn klik dan hier

Over deze collectie

Disclaimer

Remy Steller Websites heeft grote zorg en aandacht besteed aan de samenstelling van deze website, maar sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op deze site beschikbaar is. Alle rechten zijn voorbehouden.

Na het aanschaffen van een bijzondere tekening van de stadsmuur/Nieuwe toren van Kampen, heb ik deze tekening op de website www.koornmarktspoort.nl gezet met een korte biografie van P.G.Valentijn, als vrijwilliger van het SNS Historisch Centrum/Frans Walkate Archief was ik bekend met zijn werk, naast een tekening leek het mij wel leuk om ook een schilderij van P.G.Valentijn te hebben en na enige tijd kwam ik een stilleven tegen op Marktplaats, na een stilleven een landschap enz. op dit moment telt de collectie meerdere schilderijen en tekeningen,  hopelijk kan de collectie nog verder uitgebreiden, wat misschien kan leiden tot de eerste P.G.Valentijn expositie. Een uitgebreid verslag van het ontstaan van deze collectie vind u hier.

De afbeeldingen op deze site zijn grotendeels verkregen uit de eigen collectie, de collectie van het SNS Historisch Centrum-Frans Walkate Archief, en vooral van particulieren die na het bezoeken van de website contact hebben gezocht en een foto van hun schilderij opstuurden of door ondergetekende hebben laten maken.

Mocht u schilderijen, tekeningen of documenten bezitten die geschikt zijn voor plaatsing op deze website, dan nodig ik u hartelijk uit om contact op te nemen via deze link, verkopen of doneren kan natuurlijk ook.Remy Steller Websites heeft zo zorgvuldig en volledig mogelijk getracht copyright te verkrijgen en waar mogelijk de bron vermeld.
Mocht u van oordeel zijn dat u rechten heeft ten aanzien van een van de afbeeldingen, gelieve dan contact op te nemen.

We corrigeren dan graag de bron en vermelden dat op de website.

Afbeeldingen deze website mogen niet door anderen worden gebruikt, mits er toestemming is gevraagd aan de eigenaren en de bron van de gegevens wordt vermeld.

Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

                 

Remy Steller 2016