Contact |   Disclaimer  © 2019 Remy Steller - Alle rechten voorbehouden

www.KOORNMARKTSPOORT.nl

Zwanepoort

Gelegen aan de Burgel aan het einde van de Venestraat. Gebouwd in 1397.

Na het voltooien van de nieuwe stadsmuur bleef van de oude Venepoort/Zwanenpoort de toren die op de Burgwal stond, nog ruim een eeuw in tact. In 1567 werd hij zelfs nog geres­taureerd als zijnde een "cyraet van olde antiquiteit". Vijfenveertig jaar later ver­dween het gebouw toch onder de slopershamer in 1803.


Prent Campen door Joan Blaeu