Contact |   Disclaimer  © 2019 Remy Steller - Alle rechten voorbehouden

www.KOORNMARKTSPOORT.nl

Vispoort

Gelegen aan de IJsselkade achter het Oude Raadhuis. Gebouwd in de veertiende eeuw. Voor de poort stonden twee wacht- of commiezenhuisjes.

De poort werd gesloopt in 1837.


Prent Campen door Joan Blaeu

De zware ronde toren bij de Vispoort - met een nog veel grotere diame­ter dan 10 meter en aangelegd ter bescherming van de knik die de stadsmuur langs de IJssel ter hoogte van het Raad­huis maakte  moet ten tijde van de stadsuitleg zijn gebouwd.

In 1477 was de bouw van dit rondeel waarop geschut geplaatst kon worden, zover gevorderd dat er een paar levende leeuwen in on­dergebracht werden die waren geschonken in 1477 door de stad Lissabon aan de stad Kampen.

Nadat de leeuwen rond 1500 waren ge­storven, diende de toren als opslagruim­te voor bouwmaterialen ten behoeve van stadswerken, de naam Leeuwentoren bleef.

Vispoort

Gelegen aan de IJsselkade achter het Oude Raadhuis vanaf de stadsbrug een belangrijke toegangspoort naar de binnenstad voor de poort stonden twee wacht- of commiezenhuisjes.

Bij deze poort werden in de Middeleeuwen vogelmarkt gehouden in de steeg tussen de Vispoort en Oudestraat, de groentemarkt vond plaats bij de Voorstraat en de vismarkt vond vanaf de veertiende eeuw plaats tussen de Vispoort en Melkpoort.


Een in die tijd gewenste metamorfose van het rivierfront begon in de eerste maanden van 1837 met het afbreken van de Vischpoort. Het eeuwenoude poortgebouw werd beschouwd als een hinderlijk verkeersobstakel, dat moest wijken om deze drukke toegang tot de stad te kunnen verbreden. De stedelijke regering greep de gele­genheid aan om de stadsentree te verfraaien met een sierlijke colonnade. De bonte verzameling gebouwen aan weerszijden van de voormalige poort kreeg een uni­forme en moderne gevel. Tijdgenoten juichten deze ver­anderingen toe: "In plaats van de enge Vischpoort, tus­sen twee zware torens bekneld, ziet men nu, tusschen twee fraaie zuilenreijen, eenen ruimen openen door­gang, welke den vreemdeling noodigt binnen te treden." Tegen het einde van het jaar was ook de in de nabijheid van de Vischpoort gelegen Melkpoort tot de grond toe afgebroken.


Een door A.J.Reijers voorgestelde situatie van de omgeving van de  voormalige Vischpoort in 1800.

Collectie Frans Walkate Archief