Contact |   Disclaimer  © 2019 Remy Steller - Alle rechten voorbehouden

www.KOORNMARKTSPOORT.nl

Louwenpoort

Hoofdpoort gelegen in de Buitenhoek aan de IJsselkade aan het einde van de Schapensteeg. Gebouwd in de veertiende eeuw. Gesloopt in de vijftiger jaren van de negentiende eeuw, gezien er tussen de Louwenpoort en de Botervatpoort geen bebouwing aan de binnenkant tegen de stadsmuur is de na de sloop vrijkomende ruimte gebruikt om een handelskade te maken, dit wat we nu kennen als het Van Heutszplein, genaamd naar de Van Heutszkazerne het aangelegde plein is eveneens goed van pas gekomen bij "de wapenoefeningen der militairen."

Prent Campen door Joan Blaeu