Contact |   Disclaimer  © 2019 Remy Steller - Alle rechten voorbehouden

www.KOORNMARKTSPOORT.nl

Kleine poortje

Een doorgang in de stadsmuur gelegen in de Buitenhoek bij de Keizerinnestraat, tegenwoordig Achterom.(in tegenstelling tot sommige afbeeldingen was het geen torendoorgang)  Gebouwd in de veertiende eeuw. Gesloopt met de stadsmuur in de vijftiger jaren van de negentiende eeuw.

Prent Campen door Joan Blaeu