Contact |   Disclaimer  © 2019 Remy Steller - Alle rechten voorbehouden

www.KOORNMARKTSPOORT.nl

Karperpoort of Zeilmakerspoort

Gelegen aan de IJsselkade aan het einde van de Karpersteeg. Gebouwd in de veertiende eeuw. Gesloopt in 1838-1840.

Oudste vermelding van de Karpersteeg is van 1632

Het huis „alwaer tegenwoordigh de Vergulde Carper uithangt" komt voor in een akte uit het jaar 1641. Dit in de Karpersteeg staande huis, dat ook wel gewoon de Carper ge­noemd werd, heeft aan de steeg en ook de poort zijn naam gegeven.

De oudst bekende naam voor deze steeg is de Sint Geertruidensteeg onder welke naam hij van 1438 tot 1571 voorkomt. De bij deze steeg gelegen Sint Geertruidenbrug (nu Meeuwenbrug) wordt zelfs al aangetroffen in een stuk uit 1383. Het is niet bekend waarom de steeg genoem­de naam gehad heeft; het voormalige Sint Geertuidengasthuis heeft voorzover bekend nooit nabij de Karpersteeg, maar altijd in de Boven Nieuwstraat gestaan.

Onder de naam Zeilmakersteeg, voor het eerst in 1641 en voor het laatst in 1660 treffen we de steeg ook nog aan, terwijl de poort in de IJsselmuur als Zeilmakerspoort (1625) en als Karperpoort (1692) voorkomt.


Info over de Karpersteeg uit “Gezichten in de straten van Kampen met een historische beschrijving” door H.W. van den Hoven, K. Schilder, D van der Vlis. 1986.

Prent Campen door Joan Blaeu