Contact |   Disclaimer  © 2019 Remy Steller - Alle rechten voorbehouden

www.KOORNMARKTSPOORT.nl

Johan Voorne’s poort

Doorgang in een toren, gelegen aan de IJsselkade tussen de Breedesteeg en Klokkensteeg ter plaatse van de Voorstraat 51, Gebouwd in de tweede helft van de veertiende eeuw. gesloopt in de vijftiger jaren van de negentiende eeuw.

In het verlengde van de poort is op sommige prenten, waaronder die van Paulus Utenweal uit 1598, te zien dat deze uit kwam in een hofje vanuit de Voorstraat.

In tegenstelling tot de andere voormalige poorten aan de Voorstraat bevind zich tegenwoordig op de plek waar de Johan Voorne’s poort stond geen steeg van de Voorstraat naar de IJsselkade.


Prent 1652 door Joan Blaeu