WWW.KOORNMARKTSPOORT.NL - POORTEN NAAR DE HISTORIE VAN KAMPEN

www.hanzestadkampen.nl

Contact  |   Disclaimer  © 2019 Remy Steller - Alle rechten voorbehouden

DISCLAIMER

Remy Steller Websites heeft grote zorg en aandacht besteed aan de samenstelling van deze website, maar sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op deze site beschikbaar is. Alle rechten zijn voorbehouden.

De afbeeldingen op deze site zijn grotendeels verkregen uit het SNS Historisch Centrum/Frans Walkate Archief. Remy Steller Websites heeft zo zorgvuldig en volledig mogelijk getracht copyright te verkrijgen en waar mogelijk de bron vermeld.
Mocht u van oordeel zijn dat u rechten heeft ten aanzien van een van de afbeeldingen, gelieve dan contact op te nemen.

We corrigeren dan graag de bron en vermelden dat op de website.

Afbeeldingen deze website mogen niet door anderen worden gebruikt, mits er toestemming is gevraagd aan de eigenaren en de bron van de gegevens wordt vermeld.

Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

                  

        


Het idee van deze website is gekomen door het beschikbaar zijn van de domeinnamen www.broederpoort.nl, www.cellebroederspoort.nl en www.koornmarktspoort.nl , gezocht is om de collectie prenten en stadsplattegronden die voorheen op de genealogiesite www.steller.cc stonden een eigen plek te geven op het internet.

Het gebruik van een poort symboliseert een toegang tot deze informatie op het internet maar tevens moest aan de verwachting worden voldaan dat de website iets met Kamper poorten van doen had.

Met deze uitgangspunten is gekozen alle poorten van Kampen een platform te geven op www.koornamrkstpoort.nl

Met alle (middeleeuwse) Nederlandse poorten is begonnen in juli 2010, wat eerst een extraatje was op de site, is tegenwoordig uitgegroeid als een zelfstandige website www.stadspoorten.nl,

In 2013 is begonnen aan de drie poort-domeinnamen een eigen site te koppelen, daarbij is www.cellebroederspoort.nl een site geworden met Kamper prenten, www.koornmarktspoort.nl een site over de Kamper poorten in de middeleeuwen, en www.broederpoort.nl een site over Paulus Utenweal, en alle 3 sites vallen onder het thema Poorten naar de historie van Kampen.