WWW.KOORNMARKTSPOORT.NL

Het drieluik Stadspoorten naar de Historie van Kampen bestaat uit drie websites met de Kamper poorten als domeinnaam; www.broederpoort.nl geeft een beeld van Paulus Utenwael die in 1598 de opdracht kreeg van het Kamper stadsbestuur een plattegrond van de stad te maken, tegenwoordig de meest waarheidsgetrouwe afbeelding van Kampen uit die tijd, de website www.cellebroederspoort.nl laat de stad Kampen op gravures en prenten zien en de website www.koornmarktspoort.nl is een overzicht van de poorten van Kampen na de stadsuitbreiding van 1462.

POORTEN NAAR DE HISTORIE VAN KAMPEN