Op 29 september komt de ‘punter’ uit het water, met behulp van een soort brancard. Een vergelijkbare methode zal worden toegepast bij de kogge, een Punter is een schip, dat in de middeleeuwen werd gebruikt voor transport op de binnenwateren. Zo werden er onder meer veen, landbouwproducten en dieren mee vervoerd.

De punter is dertien meter lang en zes eeuwen oud. Hij is gelukkig niet gebroken tijdens de berging, waar men bang voor was. Al snel spreken deskundigen hun twijfels uit over de duiding van de vondst. Het relict lijkt helemaal niet op een punter, daarvoor is het te groot en te zwaar. Bovendien zijn de planken overnaads bevestigd. Het is eerder een klein vrachtschip. Wel is het uniek in zijn soort! In de ‘punterachtige’ is een pelgrimsinsigne aangetroffen uit de tweede helft van de 15de eeuw, van een zogenaamd ‘Miraculeus Mariabeeld’, afkomstig uit Amersfoort. De punter is in minder goede staat dan gehoopt. Dat komt onder meer omdat de verbindingsstukken zijn vergaan, wat het geheel nogal fragiel maakt.

Op 16 oktober is de aak worden gelicht en geborgen. Het lichten van dit ca 11 m lange en 2 m brede wrak was een moeilijke operatie omdat het deels onder de IJsselkogge lag. De eerste poging mislukt. De tweede poging op 21 oktober 2015 slaagt. Helaas zijn bij het lichten van de aak de boorden en spanten los gekomen. Het vlak is wel volledig in verband gebleven, dankzij de gedetailleerde onderwateropnamen van het wrak was het goed mogelijk om de losgeraakte delen weer op hun plaats te zetten en is de aak gereconstrueerd om zorgvuldig te kunnen worden gedocumenteerd. Er kijken enkele tientallen toeschouwers mee.  Ze zijn niet onder de indruk: ‘ouwe troep’, ‘kan zo op de brandstapel’, zijn uitspraken die de verslaggever van de Stentor optekent. En er is inderdaad wel wat verbeelding nodig om in de grillige verzameling houten onderdelen een schip te herkennen. De boorden en spanten zijn tijdens de lichting losgekomen, maar wel in verband gebleven, waardoor reconstructie ervan mogelijk blijft. Ook zijn er andere opvallende zaken gevonden: middeleeuwse beschoeiing en paalresten van de oude oever uit de Hanzetijd, een tweede pelgrimsinsigne van een Miraculeus Mariabeeld en een visfuik. Maar het meest opmerkelijk zijn waarschijnlijk de prehistorische vuurstenen werktuigen en een stuk gereedschap van hertengewei, die waarschijnlijk zijn verspoeld van een nabijgelegen oudere woonplaats en getuigen van menselijke aanwezigheid (jagers-verzamelaars) van ver voor de Hanzetijd. In combinatie met de prehistorische vondsten die werden gedaan in het tracé van de bypass maken ze duidelijk dat het gebied van Kampen en omgeving veel eerder en intensiever was bewoond dan tot dusverre bekend en aangetoond. De wrakken hebben als een fuik de aangespoelde objecten opgevangen. In een paar jaar tijd is de geschiedenis van Kampen met een paar duizend jaar ‘verlengd’. Mede dankzij de kogge! De staat van het hout van de aak biedt bij nadere inspectie goede hoop voor het nog te bergen spektakelstuk. De eerder gevonden punter blijkt op een kleine kogge te lijken. Op 4 november wordt eindelijk de intentieovereenkomst getekend waarin de komst van de kogge en - als de kwaliteit dat toelaat - ook de andere twee schepen naar Kampen bevestigd, maar dat laatste is geen verplichting.

 

 

 

Met het lichten van de aak en het punterachtige wrak waren bijna alle wrakdelen rondom de IJsselkogge geborgen. Bij de berging zijn weinig losse vondsten gedaan.

Het bergingsframe is hierna verschoven naar de positie van de Kogge. Vanaf 26 oktober 2015 werden, met behulp van een spuitlans, banden onder de kogge aangebracht en is het wrak vrij gelegd, waarna ook de IJsselkogge  in februari 2016 van de bodem is gelicht.

 

In 2017 zijn uiteindelijk beide schepen of wat er van over is vernietigd nadat ze uitgebreid onderzocht en gedocumenteerd zijn.,