Hanzestad Kampen

Stedelijk Museum Kampen

Het Stedelijk Museum Kampen is gevestigd in het voormalige oude en nieuwe raadhuis Het oude raadhuis met het ui-vormige torentje, is gebouwd in de periode 1345-1350 De rechterkant van het gebouw, het nieuwe raadhuis, werd eind 16e eeuw bij het oude raadhuis gevoegd Het Stedelijk Museum Kampen heeft vier hoofdonderwerpen Water, Religie, Rechtspraak en het Huis van Oranje.