Hanzestad Kampen

Museum de Stadsboerderij

Eeuwenlang woonden binnen de stadsgrenzen van Kampen stadboeren oftewel 'koeboeren'  Het museum laat zien hoe boerengezinnen werkten, woonden en leefden samen met hun vee midden in de stad.