Project omschrijving

Vischpoort

Gelegen aan de IJsselkade achter het Oude Raadhuis. Gebouwd in de veertiende eeuw. Voor de poort stonden twee wacht- of commiezenhuisjes.
De poort werd gesloopt in 1837.

Vispoort
Gelegen aan de IJsselkade achter het Oude Raadhuis vanaf de stadsbrug een belangrijke toegangspoort naar de binnenstad voor de poort stonden twee wacht- of commiezenhuisjes.
Bij deze poort werden in de Middeleeuwen vogelmarkt gehouden in de steeg tussen de Vispoort en Oudestraat, de groentemarkt vond plaats bij de Voorstraat en de vismarkt vond vanaf de veertiende eeuw plaats tussen de Vispoort en Melkpoort.
De zware ronde toren bij de Vispoort – met een nog veel grotere diame­ter dan 10 meter en aangelegd ter bescherming van de knik die de stadsmuur langs de IJssel ter hoogte van het Raad­huis maakte moet ten tijde van de stadsuitleg zijn gebouwd.
In 1477 was de bouw van dit rondeel waarop geschut geplaatst kon worden, zover gevorderd dat er een paar levende leeuwen in on­dergebracht werden die waren geschonken in 1477 door de stad Lissabon aan de stad Kampen.
Nadat de leeuwen rond 1500 waren ge­storven, diende de toren als opslagruim­te voor bouwmaterialen ten behoeve van stadswerken, de naam Leeuwentoren bleef.

De Vischpoort in ca 1665 getekend door A. Beerstraten (collectie Stadsarchief Kampen)

Aquarel/gouache van Antoine-Ignace Melling van het stadsfront van Kampen 1812  (collectie Musée des Beaux-Arts, Valenciennes)

Het stadsfront met Vischpoort, detail van een schilderij van Claes Bellequin (1620->1663) (collectie Stedelijk Museum Kampen)

Een in die tijd gewenste metamorfose van het rivierfront begon in de eerste maanden van 1837 met het afbreken van de Vischpoort. Het eeuwenoude poortgebouw werd beschouwd als een hinderlijk verkeersobstakel, dat moest wijken om deze drukke toegang tot de stad te kunnen verbreden. De stedelijke regering greep de gele­genheid aan om de stadsentree te verfraaien met een sierlijke colonnade. De bonte verzameling gebouwen aan weerszijden van de voormalige poort kreeg een uni­forme en moderne gevel. Tijdgenoten juichten deze ver­anderingen toe: “In plaats van de enge Vischpoort, tus­sen twee zware torens bekneld, ziet men nu, tusschen twee fraaie zuilenreijen, eenen ruimen openen door­gang, welke den vreemdeling noodigt binnen te treden.” Tegen het einde van het jaar was ook de in de nabijheid van de Vischpoort gelegen Melkpoort tot de grond toe afgebroken.

Een door A.J.Reijers voorgestelde situatie van de omgeving van de voormalige Vischpoort in 1800. (collectie SNS Historisch Centrum)

“Het nederlaten van de vischbrug te Kampen en het binnen ruk­ken der cosakken, op den 30.sten van slachtmd. 1813”. Koper­gravure door A. Vinkeles naar een tekening van J. W. Pieneman. 1813. (collectie Remy Steller)

Detail van een schets van Antoine-Ignace Melling van het stadsfront van Kampen 1812 (collectie Fondation Custodia, Parijs)

Een door Arend Jan Reijers nagetekende situatie van de omgeving van de voormalige Vischpoort in 1785. (collectie SNS Historisch Centrum)

De Kozakken nemen Kampen in 1812, maker en collectie onbekend.

De Vischpoort door Pieter Remmers. (collectie SNS Historisch Centrum)

Een door Pieter Remmers getekend stadsfront van Kampen. (collectie Rijksmuseum)

De Vischpoort door een onbekende maker getekend naar een tekening van P. Remmers, (collectie onbekend).