Project omschrijving

Kleine poortje

Een doorgang in de stadsmuur gelegen in de Buitenhoek bij de Keizerinnestraat, tegenwoordig Achterom.(in tegenstelling tot sommige afbeeldingen was het geen torendoorgang) Gebouwd in de veertiende eeuw. Gesloopt met de stadsmuur in de vijftiger jaren van de negentiende eeuw.

Het Kleine Poortje op een schilderij van Hendrick Avercamp. (collectie Stedelijk Museum Kampen)

De poort waarschijnlijk op een schilderij van Claes Bellequin (1620->1663). (collectie onbekend)

Detail van een schilderij van een onbekende meester. (collectie Stedelijk Museum Kampen)