Next (right) Previous (left)

IJSSELFRONT  I

IJSSELFRONT  II

RAADHUIS

STADSPOORTEN

MOLENBRUG

STADSBRUG

EILANDBRUG

BURGWAL MYOSOTIS TERREIN

BUITENHAVEN

NIEUWETOREN

NIEUWEMARKT

OUDESTRAAT  I

OUDESTRAAT  II

BINNENSTAD  I

BINNENSTAD  II

BINNENSTAD  NACHT
MOLEN DE OLDE ZWARVER

BURGEL BURGWAL VLOEDDIJK  I

BURGEL BURGWAL VLOEDDIJK  II

VERF & GLASFABRIEK

SNS HISTORISCH CENTRUM

BUITENKERK

BROEDERKERK

BOVENKERK

NS STATION

NS STATION ZUID

PLANTSOEN

ZWARTENDIJK

IJSSELMUIDEN

KAMPEREILAND

IJSSELKOGGE

KAMPERKOGGEContact |   Disclaimer

© 2019 Remy Steller - Alle rechten voorbehouden

FOTOKAMPEN  KAMPEREILAND

Kampereiland. Ten noorden van Kampen ontstond in de late middeleeuwen door afzetting van rivier- en zeeklei in de delta van de IJssel een aantal, later aan elkaar gegroeide, eilandjes. De eerste bewoning van het gebied dateert van 1458 en vanaf 1627 werden de erven in dit veeteeltgebied door de stad Kampen verpacht. De boerderijen staan op terpen. Door het afsluiten van de Zuiderzee is het gevaar voor overstroming verdwenen. Een van de oudste terpen is waarschijnlijk die van Erf 29. De langhuisboerderij Heultjesweg 31 dateert van circa 1900 en heeft een met riet gedekt zadeldak met bewerkte windveren. Er naast staat een ouder boerderijtje met vlechtingen in de gevels. Van de uit 1667 daterende (Herv.) Eilanderkerk (Heultjesweg) is na verbouwingen in de 18de en 19de eeuw alleen het benedengedeelte over.