Next (right) Previous (left)

IJSSELFRONT  I

IJSSELFRONT  II

RAADHUIS

STADSPOORTEN

MOLENBRUG

STADSBRUG

EILANDBRUG

BURGWAL MYOSOTIS TERREIN

BUITENHAVEN

NIEUWETOREN

NIEUWEMARKT

OUDESTRAAT  I

OUDESTRAAT  II

BINNENSTAD  I

BINNENSTAD  II

BINNENSTAD  NACHT
MOLEN DE OLDE ZWARVER

BURGEL BURGWAL VLOEDDIJK  I

BURGEL BURGWAL VLOEDDIJK  II

VERF & GLASFABRIEK

SNS HISTORISCH CENTRUM

BUITENKERK

BROEDERKERK

BOVENKERK

NS STATION

NS STATION ZUID

PLANTSOEN

ZWARTENDIJK

IJSSELMUIDEN

KAMPEREILAND

IJSSELKOGGE

KAMPERKOGGEContact |   Disclaimer

© 2019 Remy Steller - Alle rechten voorbehouden

FOTOKAMPEN  IJSSELKOGGE

Een 15de- eeuwse koggeschip dat in februari 2016 gelicht is uit de IJssel bij Kampen, na de indrukwekkende en succesvolle lichting, is de IJsselkogge via het water getransporteerd naar Lelystad waar het wordt onderzocht en geconserveerd, wat naar verwachting drie jaar in beslag zal nemen, het wrak kan een symbool worden van onze rijke maritieme geschiedenis en verwacht word dat veel mensen, jong en oud, zich zullen verwonderen en gaan genieten van het fascinerende verhaal van dit schip uit de Hanzetijd, als het na conservering in een Kamper museum te bewonderen zal zijn.

De kogge lijkt in de middeleeuwen met opzet te zijn afgezonken tezamen met een aak en een punter-achtig schip, dat deze wrakken uit dezelfde periode, als haast een rechte lijn haaks op de stroomrichting in de IJssel lagen, maakt het waarschijnlijk dat de wrakken iets te maken hebben gehad met afsluitingswerkzaamheden of het beïnvloeden van de rivier. Uit de archieven blijkt bijvoorbeeld dat rond het jaar 1437 wordt aangedrongen op het leggen van landhoofden of kribben in de IJssel en dat na 1473 wordt getracht om met diverse werkzaamheden de hoofdstroom van de IJssel uit te schuren.
Kaartmateriaal uit latere perioden lijken een watermanagement scenario te ondersteunen. Helaas is er geen kaartmateriaal van de IJsseldelta uit de 15e eeuw gevonden.