Next (right) Previous (left)

IJSSELFRONT  I

IJSSELFRONT  II

RAADHUIS

STADSPOORTEN

MOLENBRUG

STADSBRUG

EILANDBRUG

BURGWAL MYOSOTIS TERREIN

BUITENHAVEN

NIEUWETOREN

NIEUWEMARKT

OUDESTRAAT  I

OUDESTRAAT  II

BINNENSTAD  I

BINNENSTAD  II

BINNENSTAD  NACHT
MOLEN DE OLDE ZWARVER

BURGEL BURGWAL VLOEDDIJK  I

BURGEL BURGWAL VLOEDDIJK  II

VERF & GLASFABRIEK

SNS HISTORISCH CENTRUM

BUITENKERK

BROEDERKERK

BOVENKERK

NS STATION

NS STATION ZUID

PLANTSOEN

ZWARTENDIJK

IJSSELMUIDEN

KAMPEREILAND

IJSSELKOGGE

KAMPERKOGGEContact |   Disclaimer

© 2019 Remy Steller - Alle rechten voorbehouden

FOTOKAMPEN  STADSFRONT

Tot in de 19de eeuw werd Kampen omgeven door muren met torens en poorten, wallen en grachten. Door technische ontwikkelingen van het wapentuig was het militaire nut van deze verdedigingswerken steeds kleiner geworden. Ze werden in toenemende mate gebruikt als "wandeling" of als plek voor tuinen. In 1809 schonk koning Lodewijk Napoleon de vestingwerken aan de stad, op voorwaarde dat ze hun waterkerende functie moesten behouden, tegenwoordig maakt de bebouwing van de ijsselkade deel uit van de waterkering,

Onder leiding van stadsarchitect N. Plomp (werkzaam 1825-1852) werd begonnen aan een min of meer planmatige metamorfose, Verfraaiing was een sleutelwoord voor Plomp, onder meer te verkrijgen door een strakke gevelrij met een rechte rooilijn en een verantwoorde esthetische vormgeving (blauwe dakpannen en witte muren bijvoorbeeld), gestoeld op de architectuur van de klassieken, deze nieuwe bebouwing bestond grotendeels uit pakhuizen en luxe woningen, waaraan veel behoefte was, In eerste instantie was het waterstaatsclassicisme de overheersende stijl, later kregen ook ander (neo-)stijlen voet aan de grond. In de 20ste eeuw is veel verdwenen en vervangen, maar toch is de eenheid in het IJsselfront redelijk bewaard gebleven. Het stadsfront van Kampen geldt als één van de mooiste van Nederland.