Remy Steller websites

Remy Steller Websites heeft verspreid over alle websites bestanden downloadbaar gemaakt, bestanden die variëren van boekjes, kaarten, uitvergrotingen van bijvoorbeeld prenten, enz.

 

Deze downloads zijn op deze pagina bijeengebracht en gerangschikt op herkomst van de oorspronkelijke website, daarnaast zijn en komen op deze pagina ook afbeeldingen die niet elders te vinden zijn op één van de Remy Steller Websites maar toch de moeite waard zijn om te delen met de bezoekers.

 

Gravures, Prenten en Kaarten.

80 Kunstenaars van Kampen

 

Een selectie van kunstenaars die zijn geboren in Kampen of er voornamelijk

actief waren, Het mag niet verwacht worden, dat in dit boekje een geheel volledig overzicht wordt gegeven van de alle kunstenaars die een binding hebben met Kampen, toch is de selectie van met name de bekendere kunstenaars vrij volledig, uitgangspunt was de collectie van het SNS Historisch Centrum/Frans Walkate Archief en kunstenaars die staan geregistreerd in het overzicht van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie.

Naar een idee van de tentoonstelling „Tot Campen Geschildert“ door het Stedelijk Museum Kampen in 1992.

Remy Steller 2018

 

Handleiding en informatie Story & Clark Stijle 711

 

Boekje over de herkomst en restauratie over dit uit 1891 stammende harmonium, omdat de plaatsing van dit instrument op de huidige locatie een behoorlijke demontage vereiste is in eerste instantie daarvoor een handleiding geschreven, al doende is de behoefte ontstaan alle gegevens van dit harmonium samen te brengen met de demontage handleiding waarbij het resultaat is een boekje met de beschrijvingen van de herkomst, restauratie, geschiedenis met origineel reclamemateriaal en afbeeldingen van varianten van dit instrument.

Remy Steller 2015-17

 

Co Remmelts - Mijn reis naar Canada'

 

Het boekje 'Mijn reis naar Canada' is een letterlijke overname van het schrijfblokje wat Hendrikje Jacobje Remmelts, in de familie beter bekend onder de naam (tante) Co, heeft gemaakt van haar eerste reis naar Canada waar haar zuster Ali Remmelts, die na de oorlog in  1946 met de Canadese militair Harold William Jane was gehuwd, naar was geëmigreerd. Juist het eerste weerzien van de beide zusters, na 20 jaar op afstand van elkaar te hebben gewoond was voor mij een inspiratie om meer met het schrijfblokje te doen dan het bewaren in het familiearchief(je), wat in haar verslag opvalt is de verwondering in het Nieuwe Land, over dingen die wij heden ten dage heel gewoon zijn gaan vinden, Leuke bijkomstigheid is dat ik bij het zoeken naar illustraties, bij mijn moeder (Bep) een schrijfblok tegenkwam van deze reis met daarin geplakt de vliegtickets, foto's, plaatjes, suikerzakjes enz. waarvan dankbaar gebruik is gemaakt om dit boekje vorm te geven.

 

Remy Steller nov. 2018

 

Prenten van Paulus Utenweal

 

De oorspronkelijk uit Utrecht afkomstige Paulus Utenwael was een niet onverdienstelijke graveur en had in en om 1570 portretten gemaakt, o.a. van de graaf van Bossu, maar ook van Luther en Melanchton. En er waren kleine ovale gravures van hem bekend met mythologische voorstellingen met Latijnse omschriften, Zij getuigden niet alleen van zijn vakmanschap, doch ook van zijn vermogen tot eigen vormgeving. Voor het Kamper stadsbestuur was hij geen onbekende. in 1585 werd door Ridderschap en Steden van Overijssel "Mr. Pauwel Uuytenwael in plaats van Mr. Gijsbert Clos, die "vermits sijn olderdoem ende swackheid sijns lijvef om zijn ontslag had gevraagd, tot "ijsersnijder" ofwel stempelsnijder aangesteld bij de Provinciale Munt, die zich te Kampen bevond.

 

Van zijn han zijn 3 stadsplattegronden bekend te weten van kampen, Hoorn en Medemblik

 

www.broederpoort.nl

 

Kaarten van de website Koornmarktspoort.

 

Een kaart van de poorten die in Kampen aanwezig waren na de stadsuitbreiding van 1560 met een onderscheid van hoofdpoorten met grote gele cirkel en de overige poorten in kleinere cirkels.

 

Een kaart van de uitbreidingen van de stad van 1324 tot de 19de eeuw.

Gebruikte prent; detail van Campia Campen vogelvlucht van de stad Kampen, kopergravure door Matthäus Merian, c.a. 1650.

(www.cellebroederspoort.nl)

 

Bouwplaat A 18  Koornemarktspoort Kampen 1988

 

 

 

www.koornmarktspoort.nl

 

De Genealogie der familie Steller

 

Afgekeurd boek, geschreven door Sebastiaan Steller in 1983, deze versie van het uiteindelijke uitgave van 1987 geeft een beeld van de zoektocht naar de oorsprong van de familie Steller op een wijze die erg gericht is op de persoonlijke beleving van Sebastiaan Steller en achteraf door hem als te sentimenteel en te persoonlijk was beschouwd, tevens waren er na dit schijven meerdere feiten over de familiegeschiedenis bekend geworden die pas in de latere versie vermeld zijn. Er zijn 3 kopieën gemaakt waarvan er twee bewaard zijn gebleven.

 

Bas Steller 1983 (Remy Steller 2008)

 

 

De Genealogie der familie Steller - Vanaf de oorsprong tot het jaar 1987, ruim 350 jaar familiegeschiedenis

 

De resultaten van het genealogisch onderzoek van de familie Steller door Sebastiaan Steller in 1987.

 

Bas Steller 1987 (Remy Steller 2008/2017)

 

 

De Collectie Valentijn

 

Een overzicht van de tekeningen en schilderijen in de collectie van Remy Steller aangevuld met biografische gegevens van Pieter Gerhaldus Valentijn die in Kampen werkzaam was in het interbellum.

 

Remy Steller 2019 (in ontwikkeling)

 

 

Boekjes (eigen druk)

Kampen op Kaart en Prent

 

Boekje met een overzicht van Kamper gravures en prenten.

Het is rond 2009 geweest dat ik mijn eerste prentje kocht, "Campia Campen".

Plattegrond, vogelvluchtkaart van de stad Kampen. Kopergravure door

Matthäus Merian. Ca. 1650, een prachtige (later) ingekleurde gravure.

Inmiddels zijn er tientallen gravures en prenten verzameld en voor de

geïnteresseerde ondergebracht op de website, www.cellebroederspoort.nl

Het bleek lastig om alle gravures uit elkaar te houden en te benoemen,

de herkomst moest iedere keer nagezocht worden op het internet en de

verschillende uitgaven van de prenten maakte het er niet eenvoudiger op.

In december ’16 kwam ik via het Antiquariaat Jan Poutsma aan de Vloeddijk 76

zijn uitgegeven catalogus tegen, die behoorde bij de gehouden verkoopexpositie

“Kampen op Kaart & Prent” in 2001. dit is de basis geweest voor dit boekje.

Dit naslagwerk bevat informatie over gravures, litho's of etsen die zorgvuldig zijn beschreven, Gebruikmakend van de collectie van het Frans Walkate Archief en mijn eigen bescheiden collectie zijn de meest  bekende prenten in dit boekje te vinden, Remy Steller Anno 2017

 

www.cellebroederspoort.nl

 

FOTOKAMPEN.NL

CELLEBROEDERSPOORT

BROWNIE.CAMERA

STELLER.CC

STADSPOORTEN.NL

BROEDERPOORT.NL

KOORNMARKTSPOORT.NL

IJSSELKOGGE.NL

PGVALENTIJN.NL

HANZESTADKAMPEN.NL

© 2019 Remy Steller - Alle rechten voorbehouden

 

FOTOKAMPEN.NL

CELLEBROEDERSPOORT

BROWNIE.CAMERA

STELLER.CC

STADSPOORTEN.NL

BROEDERPOORT.NL

KOORNMARKTSPOORT.NL

IJSSELKOGGE.NL

PGVALENTIJN.NL

HANZESTADKAMPEN.NL

Remy Steller Websites heeft verspreid over alle websites bestanden downloadbaar gemaakt, bestanden die variëren van boekjes, kaarten, uitvergrotingen van bijvoorbeeld prenten, enz. Deze downloads zijn op deze pagina bijeengebracht en gerangschikt op herkomst van de oorspronkelijke website, daarnaast zijn en komen op deze pagina ook afbeeldingen die niet elders te vinden zijn op één van de Remy Steller Websites maar toch de moeite waard zijn om te delen met de bezoekers.

 

Remy Steller Websites heeft verspreid over alle websites bestanden downloadbaar gemaakt, bestanden die variëren van boekjes, kaarten, uitvergrotingen van bijvoorbeeld prenten, enz. Deze downloads zijn op deze pagina bijeengebracht en gerangschikt op herkomst van de oorspronkelijke website, daarnaast zijn en komen op deze pagina ook afbeeldingen die niet elders te vinden zijn op één van de Remy Steller Websites maar toch de moeite waard zijn om te delen met de bezoekers.

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Remy Steller websites