Stadsplattegrond

Kampen in vogelvlucht

Plattegronden van de stad Kampen, prenten van 1560 tot 1972,


Kampen op gravure en prent 54

"Afbeeldinge van alle de stercke steden die anno 1672 binnen de tydt van 2 maenden aen de France etc zyn overgegaen en d' 17

Neederlantse Proventie met de aengrensende landen als Vranckryck

Ceule Munst." etc. >>>>


Kampen op gravure en prent 55 Kampen op gravure en prent 56

 "Gedenk-teykenen, der wonderlyke geschiedenissen,

voorgevallen in de Vereende Nederlanden, in 't jaar, MDCLXXII. D' XVII Provincien, met de aengrensende landen en steden als Munster, Ceulen, Bon, Paris, etc. daer beneffens in 2 andere platen

vertoont wort, t'geen in derselver Nederlanden Ao. 1672, en 1673, tot 'd Vrede 1674 voorgevallen is."

 >>>>

Wonderlyke veranderingen, in de Vereende Nederlanden,

Ao. 1673. tot den vrede met den koning van Engelant in Jaar 1674D' XVII Provincien, met de aengrensende landen en steden als Munster, Ceulen, Bon, Paris, etc. daer beneffens in 2 andere platen

vertoont wort, t'geen in derselver Nederlanden Ao. 1672, en 1673, tot 'd Vrede 1674 voorgevallen is."   >>>>

Next (right) Previous (left) I  II  III Kampen op gravure en prent 57

Wonderlyke veranderingen, in de Vereende Nederlanden,

Ao. 1673. tot den vrede met den koning van Engelant in Jaar 1674D' XVII Provincien, met de aengrensende landen en steden als Munster, Ceulen, Bon, Paris, etc. daer beneffens in 2 andere platen

vertoont wort, t'geen in derselver Nederlanden Ao. 1672, en 1673, tot 'd Vrede 1674 voorgevallen is."   >>>>

Kampen op gravure en prent 58

Carte Generale des 17 Provinces des Pais Bas Ave Leurs Capitales.

1710, kaart van België, Nederland en Luxemburg door Daniel de la

Feuille. De belangrijkste kaart is omgeven door zeventien plattegronden

 >>>>

Kampen op gravure en prent 63

"Gezicht in de Koekoek, by Kampen, in den overstrooming, den 15den novemb. 1775". Kopergravure door N.v.d. Meer.

Uitge­geven door De Wed. Loveringh en Allart.

Fred. Muller, Ned. Historieprenten no. a 4302(7)

Uit: J.H. Hering, Bespiegeling over Neerlands Watersnood tusschen 14 en 15 nov. 1775. Amsterdam, 1776.

 >>>>

Kampen op gravure en prent 64

"Gezicht der overstroominge en dykbreuk, tusschen Vollenhoven en Kampen, den 22.sten novemb. 1776". Kopergravure door N.v.d.  Meer naar een tekening van H. Kobell. Uitgegeven door J.Allart.

Fred. Muller, Ned. Historieprenten no. 4314 (5).

Uit: J.H. Hering, Bespiegeling over Neerlands Watersnood op 21, 22 nov. 1776. >>>>

Op kaart en prent

Kampen

Cellebroederspoort

De Horstpoort, die later Cellebroederspoort werd genoemd, is gelegen aan het einde van de Cellebroedersweg. Gebouwd bij de uitleg van de stad in de tweede helft van de vijftiende eeuw Meer >>>>

Stadsgezichten

Streek- en provincie

Gebouwen / diversen

Stadsplattegronden

Contact | Disclaimer © 2019 Remy Steller - Alle rechten voorbehouden


Previous (left) Cellebroederspoort Next (right)