Stadsplattegrond

Kampen in vogelvlucht

Plattegronden van de stad Kampen, prenten van 1560 tot 1972,


Kampen op gravure en prent 30

"Inneming der Stadt CAMPEN van wegen de Staten".

Koper­gravure naar Frans Hogenberg. 1615 (?).

Met 2 regelig Latijns onderschrift. Verso Latijnse tekst.

No. (101) fol. 297/298 uit: W. Baudartius, De Nassausche Oorlog­hen. Afbeeldinge en de Beschrijvinghe van alle de >>>>

Kampen op gravure en prent 31 Kampen op gravure en prent 32

ORA ET LABORA", " Campen in Frieslandt". Emblematische

prent met aanzicht op de stad Kampen. Kopergravure toegeschreven aan Mattheüs Merian. Met 3 regelig onderschrift in het Latijn en Duits door Daniel Meisner (1585- 1625). 1637/ 1638.

No. E 56. uit: Sciographia Cosmica, door Daniel Meisner. Neurenberg, Paulus Fürst, 1637/ 1638.

 >>>>

"KAMPEN". Gezicht op de stad Kampen. Kopergravure door Gaspar Bouttats naar Joh.L.Peeters.

1674 of latere editie. Met 7 regelig onder­schrift in het Nederlands of Italiaans en (soms opgeplakt) een 5 regelig onderschrift in het Frans.

No. 62. uit: J. P(eëters), Thoneel der steden en de sterckten van 't Verenight >>>>

Kampen op gravure en prent 34

"Het nederlaten van de vischbrug te Kampen en het binnen ruk­ken der cosakken, op den 30.sten van slachtmd. 1813".

Koper­gravure door A. Vinkeles naar een tekening van

J. W. Pieneman. 1813.

Uit: J. Konijnenburg, Nationaal gedenkboek der hernieuwde Nederlandsche unie, van den jare mdcccxiii. >>>>

Kampen op gravure en prent 35 Kampen op gravure en prent 36

”Panorama van Kampen” J.M. Dunst, staalgravure,

opgedragen aan Z. M. Willem de tweede, prins van Oranje /Nassau, groothertog van Luxemburg enz, enz.

Met opschrift,´naar natuur geteekend door J.M.Dunst 1846

Steendr. Van H.C.Schut en Co (J.M.Dunst) te Kampen

Op steen gegraveerd d. J.M.Dunst

 >>>>

“Kampen“ 19e eeuws gezicht op Kampen.

 >>>>

Kampen op gravure en prent 33

"KAMPEN", " 22". Gezicht op de stad vanaf de Zwolse weg.

Kopergravure door J.G. Visscher. Medaillonmodel.

Uit: Gedenkzuyl der VII Vereenigde Provinciën door

J.G. Visscher. 1793.

Oorspronkelijk onderdeel van een grote kaart van Nederland met alle belangrijke steden.

 >>>>

Kampen op gravure en prent 37

"Kampen, te zien van den grintweg van Zwolle". Door C.H. Hein, gelithografeerd door C.C.A. Last.

Uitgave van K.v. Hulst. ca. 1850.  

"Opgedragen aan den Hoog Wel. Gel. Heer Jhr. Mr. H. A. Wttewaal van Stoetwegen, Ridder der Order van den Ned. Leeuw en Bur­gemeester der Stad Kampen door K. van Hulst".

 >>>>

Kampen op gravure en prent 38 Kampen op gravure en prent 39

"Kampen, van het Kamper-eiland te zien". Door C.H. Hein,

gelithografeerd door C.C.A. Last.

Uitgave van K.v. Hulst. ca. 1850. "Opgedragen aan den Hoog Wel. Gel. Heer Jhr. Mr. H. A. Wttewaal van Stoetwegen, Ridder der Order van den Ned. Leeuw en

Bur­gemeester der Stad >>>>


"Kampen". Gezicht op de stad vanaf Seveningen. Staalgravure door A. Fesca naar L. Rohbock.

Gedrukt bij G.G. Lange, Darmstadt. Uitgever G.B. van Goor, te Gouda. Ca. 1860. Handgekleurd. Uit: J.L. Terwen, Het Koningrijk der Nederlanden. Gouda, G.B. van Goor. 1858 - 1862. 3dln.

 >>>>

Kampen op gravure en prent 26

"Icon civitatis Campensis, cuius situs, Isulam fluvium, eleganti venustate, decorat". Gezicht op de stad Kampen door George Braun en Frans Hogenberg (1535-1590). Kopergravure. 1575.

Dubbelpagina folioformaat.  Verso Latijnse tekst, beschrijving van de stad. No.30. uit: Civitates Orbis Terrarum, door G. Braun en F. Hogen­berg. Keulen, 1575 >>>>


Kampen op gravure en prent 27 Kampen op gravure en prent 28

"Wie der Hauptman Ville die Statt Campen von wegen der Staten innimptt.". Inname van de stad Kampen door de staatse troepen op 20 juli 1578. Kopergravure door Frans Hogenberg. 1583.

Met 4 regelig Duits onderschrift. No. 21. uit: M. Aitzing, De Leone Belgico eiusque topographica, enz. (Köln), Frans Hogenberg, (1585).

 >>>>

"Wie der Hauptman Ville die Statt Campen von wegen der Staten innimptt.". Inname van de stad Kampen door de staatse troepen op 20 juli 1578. Kopergravure door Frans Hogenberg. 1583.

Met 4 regelig Duits onderschrift. No. 21. uit: M. Aitzing, De Leone Belgico eiusque topographica, enz. (Köln), Frans Hogenberg, >>>>

Kampen op gravure en prent 29

" Campen". Gezicht op de stad Kampen. Kopergavure door Pieter van den Keere (Kaerius). 1613 of 1641.  Verso Franse tekst. Blz. 253 uit: Ludovico Guicciardini, Beschrijving van de Neder­landse Steden. Franse editie uit 1613 of 1641. De editie van 1641 is door de Kamper drukker Arend Benier gedrukt voor de Amsterdamse

 >>>>

Next (right) Previous (left) I  II  III

Op kaart en prent

Kampen

Cellebroederspoort

De Horstpoort, die later Cellebroederspoort werd genoemd, is gelegen aan het einde van de Cellebroedersweg. Gebouwd bij de uitleg van de stad in de tweede helft van de vijftiende eeuw Meer >>>>

Stadsgezichten

Streek- en provincie

Gebouwen / diversen

Stadsplattegronden

Contact | Disclaimer © 2019 Remy Steller - Alle rechten voorbehouden


Previous (left) Cellebroederspoort Next (right)