Cellebroederspoort

De Horstpoort, die later Cellebroederspoort werd genoemd, is gelegen aan het einde van de Cellebroedersweg. Gebouwd bij de uitleg van de stad in de tweede helft van de vijftiende eeuw Meer >>>>

Contact | Disclaimer © 2019 Remy Steller - Alle rechten voorbehouden


Op kaart en prent

Kampen

Stadsplattegronden

Cellebroederspoort

"Vrbis Campensis ad iso:lam Fluuium icon". Plattegrond,

vogelvluchtkaart, van de stad Kampen. Kopergravure door

Ludovico Guicciardini (1523-Antwerpen 1589). 1613 of latere editie.

No. 30. uit: een vertaling van Ludovico Guicciardini, Descrittione di tutti i Paesi Bassi. De koperplaten zijn gebruikt voor La­tijnse edities uit 1613 en 1646, voor een Franse in 1625 en een Nederlandse in 1648. Boele van Hensbroek, XII, XVI, XX, XXI.

* Ongenummerde exemplaren van dezelfde koperplaat zijn ver­schenen

in edities uit 1609 en 1612 (Frans) en 1612 (Neder­lands).

Een ander koperplaat is gebruikt in de Franse uitgave van 1582, de kaarten zijn ook ongenummerd of hebben no. 24., de verschillen zijn echter miniem.