Cellebroederspoort

De Horstpoort, die later Cellebroederspoort werd genoemd, is gelegen aan het einde van de Cellebroedersweg. Gebouwd bij de uitleg van de stad in de tweede helft van de vijftiende eeuw Meer >>>>

Kampen

Gebouwen/diversen

Op kaart en prent

Contact | Disclaimer © 2019  Remy Steller - Alle rechten voorbehouden


"Gezicht in de Koekoek, by Kampen, in den overstrooming, den 15den novemb. 1775". Kopergravure door N.v.d. Meer.

Uitge­geven door De Wed. Loveringh en Allart.

Fred. Muller, Ned. Historieprenten no. a 4302(7)

Uit: J.H. Hering, Bespiegeling over Neerlands Watersnood tusschen 14 en 15 nov. 1775. Amsterdam, 1776.

Afm. 22.3 x 32 cm.

Afbeelding 17,7 x 28.5 cm