Stadsplattegrond

Kampen in vogelvlucht

Plattegronden van de stad Kampen, prenten van 1560 tot 1972,


Kampen op gravure en prent 107

‚Instituut van Opvoeding en Onderwijs van de heeren J. van Wijk Roeldz & zoon te Kampen’ aan de Koornmarkt, Litho van Daiwalle en Velthuizen Uitgave K. van Hulst.

 >>>>

Kampen op gravure en prent 108 Kampen op gravure en prent 109

 Drie afbeeldingen op één blad: 44 Gebouw te Kampen

Drie illustraties uit: J. van Wijk Roelandsz: 'Merkwaardigheden uit elke provincie van ons vaderland, voor hen, die tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard door ons vaderland willen reizen.' - Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 1836.

 >>>>

“Bureau Kamper Courant, Boekhandel, Bindery, Advertentie Bureau, Linieer inrichting“

 >>>>

Kampen op gravure en prent 112 Kampen op gravure en prent 113

"A Kampen." Gezicht op de Oudestraat met Stadhuis en

Nieuwe Toren. Door A.Heins. Ca. 1900.

Uit M. Heins & A. Heins, De-ci de-la en Hollande,

Bruxelles, J. Lebègue & Cie.  Blz.257.

 >>>>

“Gevelsteen 1535, 17.Herbouwd.93".

Houtgravure van de gevelsteen die aan het pand Vloeddijk 1 boven de ingang is geplaatst.

 >>>>

Kampen op gravure en prent 110

"N.V. Kamper Emaillefabrieken V/h H.Berk & Zoon".

Gezicht op de Berkfabrieken. Steengravure, Anoniem. Ca. 1925.

Briefhoofd.

 >>>>

Kampen op gravure en prent 114

"Drinkhoorn"

Uit: Overijsselsche Almanak voor oudheid en letteren. 1842, zevende jaargang Deventer, J.de Lange, 1841.

artikel; Herinneringen en aanteekeningen betreffende den vroegeren Koophandel en Scheepvaart der stad Kampen.

Afbeelding geplaatst tussen blz 8 & 9.

 >>>>

Kampen op gravure en prent 105

“Theologische School te Kampen, Collegie gebouw met tuin“

 >>>>


Kampen op gravure en prent 106

 24. "De Magistraet en Gezworene Gemeente van de Stad Kampen, gaen Collegialiter naer de Kerk, om de Keurpredikatie aan te hooren, op Woensdag na drie Koningen, in den jare 1760".

Kopergravure door Simon Fokke (1712-1784). 1761.

Uit: Nederlandsche Jearboeken, inhoudende een Verhael van de >>>>.

Previous (left) Kampen op gravure en prent 115

"Kampen, Overijssel ( Dated on dormers 1634, 1626,1730,1630, and 1619)". Gezicht vanaf de Vloeddijk op de buitenzijde van het hofje van de Gast- en Proveniershuizen. Getekend door Sydney

R. Jones, 1912. Uit Sydney R. Jones, Old Houses in Holland.

London, Parijs, New York." The Studio"Ltd. 1913. blz. 59.

 >>>>

Kampen op gravure en prent 116

"Kampen, Overijssel (Dated 1631)". De Bethlehemsvergadering aan de Buitennieuwstraat.

Getekend door Sydney R. Jones, 1913. Uit Sydney R. Jones, Old Houses in Holland. Londen, Parijs,  New York. "The Studio" Ltd.

1913. blz. 58.

 >>>>

Kampen op gravure en prent 117

"Kampen, Overijssel ( Dated 1626)". Dakkapel van de Gast- en Proveniershuizen. Getekend door Sydney

R. Jones, 1912. Uit Sydney R. Jones, Old Houses in Holland.

London, Parijs, New York." The Studio"Ltd. 1913. blz. 102.blz. 102.

 >>>>

Kampen op gravure en prent 118

"Kampen, Overijssel ( Dated 1634)". Dakkapel van de Gast- en Proveniershuizen. Getekend door Sydney

R. Jones, 1912. Uit Sydney R. Jones, Old Houses in Holland.

London, Parijs, New York." The Studio"Ltd. 1913. blz. 102.

 >>>>

Next (right) Kampen op gravure en prent 111

"Altes Stadtthor in Kampen (S. 624 )." Gezicht op de Hagen- poort.

Houtgravure door E. Hofmann. 1885/1886.

Uit: "Vom Felz zum Meer". kolom 631. Behorend bij het

artikel van Frans von Löher, Wanderungen durch Holland.

Ook verschenen in een Nederlands tijdschrift onder de titel "Tochtjes door

>>>>

I  II  III  IV  V  VI  VII

Op kaart en prent

Kampen

Cellebroederspoort

De Horstpoort, die later Cellebroederspoort werd genoemd, is gelegen aan het einde van de Cellebroedersweg. Gebouwd bij de uitleg van de stad in de tweede helft van de vijftiende eeuw Meer >>>>

Stadsgezichten

Streek- en provincie

Gebouwen / diversen

Stadsplattegronden

Contact | Disclaimer © 2019 Remy Steller - Alle rechten voorbehouden


Previous (left) Cellebroederspoort Next (right)