Stadsplattegrond

Kampen in vogelvlucht

Plattegronden van de stad Kampen, prenten van 1560 tot 1972,


Kampen op gravure en prent 81

"41. Kampen: Vue de l'Hôtel de ville.". Houtgravure door M.Henry Harvard. 1881.

No. 41. Uit: M.Henry Havard, La Hollande à vol d'oiseau. Parijs,

G. Decaux et E. Quantin. 1882. blz. 109.De gravure werd voor het eerst afgedrukt in een vooraankondiging van het boek, in een supplément bij het blad Livre van 10 novembre 1880.

>>>>

Kampen op gravure en prent 82 Kampen op gravure en prent 83

"42. Kampen: Église Saint-Nicolas". Houtgravure door M.Henry Havard. 1881.  No. 42. uit: M.Henry Havard, La Hollande à vol d'oiseau.

Pa­rijs, G. Decaux et E. Quantin. 1882. blz. 112.

>>>>

"Kampen, Intérieur de 1 Hôtel de ViLle." Heliogravure door

Dujardin naar een tekening van Maxime Lalanne. 1881.

Afdruk op zwaar papier.

Uit: M.Henry Havard, La Hollande à vol d'oiseau. blz 114 Parijs, 1881.

 >>>>

Kampen op gravure en prent 85

 Gezicht op de Cellebroederspoort vanaf de plantsoenskant.

Litho door R. de Vries Jr. "Opgemeten in 1863 onder toezicht van (wijlen) den heer P. Bondam gemeente architekt te Kampen."

Ca. 1870. Uit: Afbeeldingen van oude bestaande gebouwen, uitgegeven door de maatschappij tot >>>>


Kampen op gravure en prent 88 Kampen op gravure en prent 89

"Bisschop Frederik te Kampen." Geromantiseerde illustratie van het bezoek van Bisschop Frederik van Baden aan Kampen.

Hout­gravure door A. Barbere naar een tekening van Charles Rochussen. 1882. Uit: P.H. Witkamp, Geschiedenis der zeventien Nederlanden. Arnhem-Nijmegen, Gebr.E. & M. Cohen.

1882. Tweede Deel. Laatste >>>>

"Oude zaal in het Raadhuis te Kampen". Houtgravure door

E. Vermorcken naar schilderij van J. Taanman. 1882.

Uit: P.H. Witkamp, Geschiedenis der zeventien Nederlanden.

Arnhem-Nijmegen, Gebr. E. & M. Cohen. 1882. Tweede Deel. Laatste gedeelte, blz. 744.

 >>>>

Kampen op gravure en prent 84

 Gezicht op de Cellebroederspoort vanaf de stadskant en plattegrond poort

Litho door R. de Vries Jr. "Opgemeten in 1863 onder toezicht van (wijlen) den heer P. Bondam gemeente architekt te Kampen."

Ca. 1870. Uit: Afbeeldingen van oude bestaande gebouwen, uitgegeven door de maatschappij   >>>>


Kampen op gravure en prent 77

"De St.Nicolaaspoort te Kampen". Litho naar E. Koster door

J. Hilverdink. Gedrukt door J.D. Steuerwald. 1858. Uit: J. Koster, Schetsboek van Nederlandsche Stads- en Haven­gezichten. 1858.

De steen is ook gebruikt voor een afdruk in de Kinder-courant. Deel 23, plaat 40.

 >>>>

Kampen op gravure en prent 78 Kampen op gravure en prent 79

"Kalverhekkenweg te Kampen" Houtgravure door W. Hekking Jr. 1865.

Uit: Nederlandsch Magazijn. 1865. No.36. blz. 281.

 >>>>

"Cellebroederspoort (porte des Frères de la vie commune ),

à Kampen. D'après un dessin de M.Henry Havard.-(p 321.).

Hout­gravure 1874. Afm.5,2x 9,5 cm.

Uit: M.Henry Havard, La Hollande pittoresque voyage aux vil­les mortes du Zuiderzée.

Paris, E. Pion et Cie, D.A. Thieme, Libraire a la Haye.

 >>>>

Kampen op gravure en prent 80

"40. Kampen : La 'Cellebroeders poort.' ". Houtgravure door

M.Henry Havard. 1881.

No. 40. Uit: M.Henry Havard, La Hollande à vol d'oiseau. Parijs,  G. Decaux et E. Quantin, 1882. blz. 105.

 >>>>

Next (right) Previous (left) Kampen op gravure en prent 86

“Gevel te Kampen”.

Gedeelte van een litho door A. J. Reijers, met het aanzicht van het bovengedeelte van de voorgevel van het ‘Olde Vleijshuus” in de Oudestraat Kampen.

Ca. 1870. Uit: Afbeeldingen van oude bestaande gebouwen, uitgegeven door de maatschappij tot

plaat CLXVII.  >>>>

I  II  III  IV  V  VI  VII Kampen op gravure en prent 87

“Gevel van een winkelhuis aan den Broederweg No.9 hoek

Groenestraat te Kampen“

Litho  "Opgemeten en geteekend door C.v.d.KampWzn fec

Kampen oct 1905."

Uit: Afbeeldingen van oude bestaande gebouwen,

uitgegeven door de maatschappij tot bevordering der bouwkunst.

 >>>>

Kampen op gravure en prent 90

"Cellebroederspoort te Kampen." Litho ca. 1880.

No. IX t.o. blz. 314 uit: Henry Havard, Heden en verleden.

Een togt langs de kusten van de Zuiderzee. Haarlem,

J.M. Schalekamp. Ca. 1880.  incl afb. Sassenpoort Zwolle.

 >>>>

Op kaart en prent

Kampen

Cellebroederspoort

De Horstpoort, die later Cellebroederspoort werd genoemd, is gelegen aan het einde van de Cellebroedersweg. Gebouwd bij de uitleg van de stad in de tweede helft van de vijftiende eeuw Meer >>>>

Stadsgezichten

Streek- en provincie

Gebouwen / diversen

Stadsplattegronden

Contact | Disclaimer © 2019 Remy Steller - Alle rechten voorbehouden


Previous (left) Cellebroederspoort Next (right)