Stadsplattegrond

Kampen in vogelvlucht

Plattegronden van de stad Kampen, prenten van 1560 tot 1972,


Kampen op gravure en prent 67

"de Broederkerk". Gezicht op de Burgwal en Vloeddijk.

Anonieme houtgravure. 1857.

Uit: A.J. Van der Aa, Ons Vaderland en zijne bewoners, beschrij­ving van de steden, dorpen in Nederland. Amsterdam, Loman. 1857. blz.224.

 >>>>

Kampen op gravure en prent 68 Kampen op gravure en prent 69

" Kampen.", "Gezigt aan de Kade bij de I-15-IJsselbrug.".

Litho door P.W.M. Trap naar een tekening van J.J. Fels. 1857. Uit: A.J. van der Aa, Ons Vaderland en zijne bewoners, beschrij­ving van de steden, dorpen in Nederland. Amsterdam, Loman. 1857.

 >>>>

"Gezigt in stads-wandelparken te Kampen, bui­ten de

Hagenpoort". Door C.H. Hein, gelithografeerd door C.C.A. Last. Uitgave van K. van Hulst. ca. 1850.

"Opgedragen aan den Hoog Wel. Gel. Heer Jhr. Mr. H. A. Wttewaal van Stoetwegen, Ridder der Order van den Ned. Leeuw en Bur­gemeester >>>>


Kampen op gravure en prent 71

"Kazerne". Gezicht op de 'van Heutz' kazerne door C.H. Hein. Lithografie door H.L. van Hoogstraten te Zwolle. 1856.

Afm. 11,3 x 15,5 cm.


Uit Karel Joseph van Kempen, De Stad Kampen en het

Instructie-bataillon, te Kampen, bij K. van Hulst. 1856. (4).

 >>>>

Kampen op gravure en prent 72 Kampen op gravure en prent 73

"Cellebroeders-poort.". Gezicht op de Cellebroederpoort vanaf de plantsoenskant door C.H. Hein, gelithografeerd door H.L.van Hoogstraten te Zwolle. 1856.

Afm. 11,5 x 155 cm.


Uit Karel Joseph van Kempen, De Stad Kampen en het

Instructie-bataillon, te

>>>>"Het oude en nieuwe Raadhuis." Gezicht op de noordzijde van het stadhuis door C.H. Hein, gelithografeerd door H.L.van Hoogstraten te Zwolle. 1856.

Afm. 16,8 x 10,3 cm.


Uit Karel Joseph van Kempen, De Stad Kampen en het

Instructie-bataillon, te Kampen, bij K. van Hulst. 1856. (4).

 >>>>


Kampen op gravure en prent 70

"De Cellebroederspoort te Kampen, van den sin­gel te zien".

Door C.H. Hein, gelithografeerd door C.C.A. Last.

Uitgave van K. van Hulst. Ca. 1850.

"Opgedragen aan den Hoog Wel. Gel. Heer Jhr. Mr. H. A. Wttewaal van Stoetwegen, Ridder der Order van den >>>>

Kampen op gravure en prent 74

"St.Nicolaas of Bovenkerk". Gezicht op de Bovenkerk vanaf de Koornmarkt door C.H. Hein, gelithografeerd door H.L.van Hoogstraten te Zwolle. 1856.

Afm. 16,8 x 10,7 cm.


Uit Karel Joseph van Kempen, De Stad Kampen en het

Instructie-bataillon, te Kampen, bij K. van Hulst. 1856. (4).

 >>>>

Kampen op gravure en prent 75 Kampen op gravure en prent 76

"Overdekte Excercitieplaats." Gezicht op het excercitiegebouw in de Buitennieuwstraat door C.H. Hein, gelithografeerd door H.L.van Hoogstraten te Zwolle. 1856.

Afm. 11,4 x 15,6 cm.


Uit Karel Joseph van Kempen, De Stad Kampen en het

Instructie-bataillon, te Kampen, bij K. van Hulst. >>>>

42 blz. Met 6 platen.

"Infirmerie." Gezicht op het militair hospitaal aan de Vloeddijk hoek Kalverhekkenweg door C.H. Hein, gelithografeerd door H.L.van Hoogstraten te Zwolle. 1856. Afm. 11,7 x 15,5 cm.


Uit Karel Joseph van Kempen, De Stad Kampen en het

Instructie-bataillon, te Kampen, bij K. van Hulst. >>>>

42 blz. Met 6 platen.

Kampen op gravure en prent 63

"Gezicht in de Koekoek, by Kampen, in den overstrooming, den 15den novemb. 1775". Kopergravure door N.v.d. Meer.

Uitge­geven door De Wed. Loveringh en Allart.

Fred. Muller, Ned. Historieprenten no. a 4302(7)

Uit: J.H. Hering, Bespiegeling over Neerlands Watersnood tusschen 14 en 15 nov. 1775. Amsterdam, 1776.

 >>>>


Kampen op gravure en prent 64 Kampen op gravure en prent 65

"Gezicht der overstroominge en dykbreuk, tusschen Vollenhoven en Kampen, den 22.sten novemb. 1776". Kopergravure door N.v.d.  Meer naar een tekening van H. Kobell. Uitgegeven door J.Allart.

Fred. Muller, Ned. Historieprenten no. 4314 (5).

Uit: J.H. Hering, Bespiegeling over Neerlands Watersnood op 21, 22 nov. 1776. >>>>

"Raadhuis te Kampen". Houtgravure door (Dirk) Tollenaar

(1808- 1856). 1841.

Uit: De Aardbol. Magazijn van het hedendaagse land - en vol­kenkunde. Amsterdam, 1841. blz. 437.

27b. Idem. Onder de titel "De Oude Straat te Kampen“.

Uit: Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd. >>>>


Kampen op gravure en prent 66

’Het oude Raadhuis van Kampen’ (boven de afbeelding).

steendruk van H.J Backer door J.J. Fels

O.a. uit: Penning-magazijn voor de jeugd. (4de Jaarg.)1838. (bl.50)

blz. 393.  Ook met tekst onder de afbeelding

 >>>>


Next (right) Previous (left) I  II  III  IV  V  VI

Op kaart en prent

Kampen

Cellebroederspoort

De Horstpoort, die later Cellebroederspoort werd genoemd, is gelegen aan het einde van de Cellebroedersweg. Gebouwd bij de uitleg van de stad in de tweede helft van de vijftiende eeuw Meer >>>>

Stadsgezichten

Streek- en provincie

Gebouwen / diversen

Stadsplattegronden

Contact | Disclaimer © 2019 Remy Steller - Alle rechten voorbehouden


Previous (left) Cellebroederspoort Next (right)