Op kaart en prent

Kampen

Cellebroederspoort

De Horstpoort, die later Cellebroederspoort werd genoemd, is gelegen aan het einde van de Cellebroedersweg. Gebouwd bij de uitleg van de stad in de tweede helft van de vijftiende eeuw Meer >>>>

Contact | Disclaimer © 2019 Remy Steller - Alle rechten voorbehouden


Cellebroederspoort

Het was in 2008 dat ik mijn eerste prentje kocht, "Campia Campen". Plattegrond, vogelvluchtkaart van de stad Kampen. Kopergravure door Matthäus Merian. Ca. 1650, een prachtige (later) ingekleurde gravure. Inmiddels zijn er tientallen gravures en prenten verzameld en voor de geïnteresseerde ondergebracht op deze website, www.cellebroederspoort.nl

Het bleek lastig om alle gravures uit elkaar te houden en te benoemen, de herkomst moest iedere keer nagezocht worden op het internet en de verschillende uitgaven van de prenten maakte het er niet eenvoudiger op. In december ’16 kwam ik via het Antiquariaat Jan Poutsma aan de Vloeddijk 76 zijn uitgegeven catalogus tegen, die behoorde bij de gehouden verkoopexpositie “Kampen op Kaart & Prent” in 2001. dit is de basis geweest van een boekje, dit nieuwe naslagwerk bevat informatie over gravures, litho's of etsen die zorgvuldig zijn beschreven, Gebruikmakend van de collectie van het Frans Walkate Archief en mijn eigen bescheiden collectie, zijn de meest

bekende prenten in dit boekje te vinden, aansluitend is deze website aangepast in overeenstemming qua inhoud en lay-out met het boekje.

Remy Steller, anno 2017.

Remy Steller Websites heeft grote zorg en aandacht besteed aan de samenstelling van deze website, maar sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op deze site beschikbaar is. Alle rechten zijn voorbehouden.

De afbeeldingen op deze site zijn grotendeels verkregen uit het SNS Historisch Centrum / Frans Walkate Archief.

Remy Steller Websites heeft zo zorgvuldig en volledig mogelijk getracht copyright te verkrijgen en waar mogelijk de bron vermeld.
Mocht u van oordeel zijn dat u rechten heeft ten aanzien van een van de afbeeldingen, gelieve dan contact op te nemen.

We corrigeren dan graag de bron en vermelden dat op de website.

Afbeeldingen deze website mogen niet door anderen worden gebruikt, mits er toestemming is gevraagd aan de eigenaren en de bron van de gegevens wordt vermeld.

Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.


Kampen op gravure en prent 43