Paulus Utenwael

P. Utenwael.

Plattegrond

Kerken kloosters

IJsselbrug

Gebouwen

verdediging

Bijzondere Gebouwen Verschillende gebouwen zijn met wat meer detail gegraveerd omdat ze beeldbepalend en/of een bijzondere functie in de stad hadden op deze pagina enkele van die gebouwen.
Molen aan de Groenestraat.
Stadspaleis.
Utenwaels graveerde de huizen niet allemaal volgens de werkelijkheid dit kon ook nauwelijks door de toegepaste schaal van de nagenoeg iedere gedrukte plattegrond uit de zestiende en zeventiende eeuw. Ook het aantal huizen in de straten en stegen komen daardoor niet overeen met de werkelijkheid, wel was hij consequenter met het aangeven van de nokrichting die in Kampen voornamelijk dwars op de straat staan, en gaf hij in de gravure het open karakter van de bebouwing weer, bijvoorbeeld in de Groenestraat met hooibergen en boerenbedrijven terwijl aan de Oudestraat de huizen veel stijver tegen elkaar zijn aangebouwd. Dat binnen de stadsmuren één molen is gegraveerd betekend hoogst waarschijnlijk dat er geen meerdere molens binnen de stad waren.
De Vischpoort met het Raadhuis, tolhuis aan de Ijsselkade, de Leeuwentoren en stadskraan.
Vleeshuis op de Botermarkt.
Van het raadhuiscomplex zijn het Oude Raadhuis en de Schepentoren goed herkenbaar. Links ervan valt de wirwar van gebouwen op, waaronder de raadskelder, de schepenkapel en de secretariskamer, wat uiteindelijk in de zeventiende eeuw vervangen zou worden door het Nieuwe Raadhuis, rechts van het raadhuis is de in 1597 gereedgekomen nieuwe kaak weergegeven, de oude kaak die op de Koornmarkt tussen Bovenkerk en Koornmarktspoort had gestaan is terecht verdwenen, aan de IJsselkade staat het fraaie uit de vijftiende eeuw stammende Tolhuis, de Leeuwentoren, hoogstwaarschijnlijk rond 1470 gebouwd en kreeg deze naam omdat in 1477 de stad Kampen van het stadsbestuur van Lissabon twee leeuwen kreeg aangeboden, ook de stadskraan is gegraveerd, een stenen toren met een spil in het midden met twee grote raden waar de mensen als muizen konden lopen en vervolgens kon, door de ene kant op te lopen de katrol opgehesen worden en de andere kant op weer laten zakken, tevens kon men op de spil de hele kap laten draaien om vervolgens de producten respectievelijk in op of uit de schepen takelen.
Latijnse school en de Munt.
Zwanepoort.
Achter de toren van de Bovenkerk zijn twee forse panden zichtbaar. Het gebouw links was de Latijnse School, rechts ervan het voormalige Bovenconvent, waarin vanaf 1593 de stedelijke, later de provinciale muntslag was ondergebracht, zeven jaar voor het maken van de gravure was Paulus Uterwael hier “ijsersnijder" ofwel stempelsnijder aangesteld bij de Provinciale Munt. Bijzonder is ook bij de Broederkerk, op de vroegere begraafplaats van de Minderbroeders, op de huidige Botermarkt, zien we het nieuwe in 1593-94 gebouwde vleeshuis. Het rechthoekige gebouw van steen met twee topgevels en omgeven door een op pilaren rustende luifel, is duidelijk herkenbaar.
Paarde- of kruittoren Lakenramen.
Huis Vloeddijk 78 hoek Morrensteeg.
De Paarde- of kruittoren een zware vierkante hoektoren op de hoek van de Burgwal-Prinsenstraat is een overblijfsel van de oude stadsmuur en diende lange tijd als paardenstal, na de bouw van de nieuwe paardenstal achter het raadhuis werd deze toren gebruikt voor de kruitopslag en is in 1809 gesloopt. Een ander restant van de oude stadsmuur is de Zwanepoort en moest er in 1802 aan geloven. Op de plaats van de afgebroken kapel en het vroegere kerkhof van het Brigittenklooster aan de Vloeddijk staan de waarschijnlijk eerst in 1596 gerealiseerde lakenramen, waarop geverfd laken door de drapeniers te drogen gelegd konden worden, duidelijk zichtbaar. Het pand aan de Vloeddijk 76 tegenover de Morrenbrug op de hoek van de huidige Nauwe Morrensteeg valt duidelijk op. Bouwhistorisch onderzoek heeft uitgewezen dat dit uit 1470 daterende pand een fraaie natuurstenen gevel, vergelijkbaar met het Gotisch Huis aan de Oudestraat, moet hebben gehad en daarmee niet alleen een van de oudste panden, maar ook een zeer opvallend huis in dit gebied moet zijn geweest. Heel opvallend is een pand met torentje aan de Burgwal ter hoogte van de Nieuwe Markt ook wel stadspaleis genoemd, mogelijk hebben we bij het door Utenwael gegraveerde pand te maken met het woonhuis van het Kamper geslacht Van Breda, waarvan meerdere leden in de zestiende en zeventiende eeuw deel hebben uitgemaakt van het stadsbestuur. Rond 1570 woonde tenminste het raadslid Caspar van Breda aan de Burgwal ter hoogte van het door Utenwael weergegeven stadspaleis.
Bijzondere Gebouwen Verschillende gebouwen zijn met wat meer detail gegraveerd omdat ze beeldbepalend en/of een bijzondere functie in de stad hadden op deze pagina enkele van die gebouwen.
Molen aan de Groenestraat. Stadspaleis.
Utenwaels graveerde de huizen niet allemaal volgens de werkelijkheid dit kon ook nauwelijks door de toegepaste schaal van de nagenoeg iedere gedrukte plattegrond uit de zestiende en zeventiende eeuw. Ook het aantal huizen in de straten en stegen komen daardoor niet overeen met de werkelijkheid, wel was hij consequenter met het aangeven van de nokrichting die in Kampen voornamelijk dwars op de straat staan, en gaf hij in de gravure het open karakter van de bebouwing weer, bijvoorbeeld in de Groenestraat met hooibergen en boerenbedrijven terwijl aan de Oudestraat de huizen veel stijver tegen elkaar zijn aangebouwd. Dat binnen de stadsmuren één molen is gegraveerd betekend hoogst waarschijnlijk dat er geen meerdere molens binnen de stad waren.
De Vischpoort met het Raadhuis, tolhuis aan de Ijsselkade, de Leeuwentoren en stadskraan.
Vleeshuis op de Botermarkt.
Van het raadhuiscomplex zijn het Oude Raadhuis en de Schepentoren goed herkenbaar. Links ervan valt de wirwar van gebouwen op, waaronder de raadskelder, de schepenkapel en de secretariskamer, wat uiteindelijk in de zeventiende eeuw vervangen zou worden door het Nieuwe Raadhuis, rechts van het raadhuis is de in 1597 gereedgekomen nieuwe kaak weergegeven, de oude kaak die op de Koornmarkt tussen Bovenkerk en Koornmarktspoort had gestaan is terecht verdwenen, aan de IJsselkade staat het fraaie uit de vijftiende eeuw stammende Tolhuis, de Leeuwentoren, hoogstwaarschijnlijk rond 1470 gebouwd en kreeg deze naam omdat in 1477 de stad Kampen van het stadsbestuur van Lissabon twee leeuwen kreeg aangeboden, ook de stadskraan is gegraveerd, een stenen toren met een spil in het midden met twee grote raden waar de mensen als muizen konden lopen en vervolgens kon, door de ene kant op te lopen de katrol opgehesen worden en de andere kant op weer laten zakken, tevens kon men op de spil de hele kap laten draaien om vervolgens de producten respectievelijk in op of uit de schepen takelen.
Latijnse school en de Munt. Zwanepoort.
Achter de toren van de Bovenkerk zijn twee forse panden zichtbaar. Het gebouw links was de Latijnse School, rechts ervan het voormalige Bovenconvent, waarin vanaf 1593 de stedelijke, later de provinciale muntslag was ondergebracht, zeven jaar voor het maken van de gravure was Paulus Uterwael hier “ijsersnijder" ofwel stempelsnijder aangesteld bij de Provinciale Munt. Bijzonder is ook bij de Broederkerk, op de vroegere begraafplaats van de Minderbroeders, op de huidige Botermarkt, zien we het nieuwe in 1593-94 gebouwde vleeshuis. Het rechthoekige gebouw van steen met twee topgevels en omgeven door een op pilaren rustende luifel, is duidelijk herkenbaar.
Paarde- of kruittoren Lakenramen. Huis Vloeddijk 78 hoek Morrensteeg.
De Paarde- of kruittoren een zware vierkante hoektoren op de hoek van de Burgwal-Prinsenstraat is een overblijfsel van de oude stadsmuur en diende lange tijd als paardenstal, na de bouw van de nieuwe paardenstal achter het raadhuis werd deze toren gebruikt voor de kruitopslag en is in 1809 gesloopt. Een ander restant van de oude stadsmuur is de Zwanepoort en moest er in 1802 aan geloven. Op de plaats van de afgebroken kapel en het vroegere kerkhof van het Brigittenklooster aan de Vloeddijk staan de waarschijnlijk eerst in 1596 gerealiseerde lakenramen, waarop geverfd laken door de drapeniers te drogen gelegd konden worden, duidelijk zichtbaar. Het pand aan de Vloeddijk 76 tegenover de Morrenbrug op de hoek van de huidige Nauwe Morrensteeg valt duidelijk op. Bouwhistorisch onderzoek heeft uitgewezen dat dit uit 1470 daterende pand een fraaie natuurstenen gevel, vergelijkbaar met het Gotisch Huis aan de Oudestraat, moet hebben gehad en daarmee niet alleen een van de oudste panden, maar ook een zeer opvallend huis in dit gebied moet zijn geweest. Heel opvallend is een pand met torentje aan de Burgwal ter hoogte van de Nieuwe Markt ook wel stadspaleis genoemd, mogelijk hebben we bij het door Utenwael gegraveerde pand te maken met het woonhuis van het Kamper geslacht Van Breda, waarvan meerdere leden in de zestiende en zeventiende eeuw deel hebben uitgemaakt van het stadsbestuur. Rond 1570 woonde tenminste het raadslid Caspar van Breda aan de Burgwal ter hoogte van het door Utenwael weergegeven stadspaleis.
P. Utenwael. Plattegrond
Kerken kloosters Bijzondere gebouwen
Bijzondere Gebouwen Verschillende gebouwen zijn met wat meer detail gegraveerd omdat ze beeldbepalend en/of een bijzondere functie in de stad hadden op deze pagina enkele van die gebouwen. IJsselbrug Verdedegingswerken
De Vischpoort met het Raadhuis, tolhuis aan de Ijsselkade, de Leeuwentoren en stadskraan. Van het raadhuiscomplex zijn het Oude Raadhuis en de Schepentoren goed herkenbaar. Links ervan valt de wirwar van gebouwen op, waaronder de raadskelder, de schepenkapel en de secretariskamer, wat uiteindelijk in de zeventiende eeuw vervangen zou worden door het Nieuwe Raadhuis, rechts van het raadhuis is de in 1597 gereedgekomen nieuwe kaak weergegeven, de oude kaak die op de Koornmarkt tussen Bovenkerk en Koornmarktspoort had gestaan is terecht verdwenen, aan de IJsselkade staat het fraaie uit de vijftiende eeuw stammende Tolhuis, de Leeuwentoren, hoogstwaarschijnlijk rond 1470 gebouwd en kreeg deze naam omdat in 1477 de stad Kampen van het stadsbestuur van Lissabon twee leeuwen kreeg aangeboden, ook de stadskraan is gegraveerd, een stenen toren met een spil in het midden met twee grote raden waar de mensen als muizen konden lopen en vervolgens kon, door de ene kant op te lopen de katrol opgehesen worden en de andere kant op weer laten zakken, tevens kon men op de spil de hele kap laten draaien om vervolgens de producten respectievelijk in op of uit de schepen takelen.
Latijnse school en de Munt. Vleeshuis op de Botermarkt. Achter de toren van de Bovenkerk zijn twee forse panden zichtbaar. Het gebouw links was de Latijnse School, rechts ervan het voormalige Bovenconvent, waarin vanaf 1593 de stedelijke, later de provinciale muntslag was ondergebracht, zeven jaar voor het maken van de gravure was Paulus Uterwael hier “ijsersnijder" ofwel stempelsnijder aangesteld bij de Provinciale Munt. Bijzonder is ook bij de Broederkerk, op de vroegere begraafplaats van de Minderbroeders, op de huidige Botermarkt, zien we het nieuwe in 1593-94 gebouwde vleeshuis. Het rechthoekige gebouw van steen met twee topgevels en omgeven door een op pilaren rustende luifel, is duidelijk herkenbaar. Zwanepoort. Lakenramen. De Paarde- of kruittoren een zware vierkante hoektoren op de hoek van de Burgwal-Prinsenstraat is een overblijfsel van de oude stadsmuur en diende lange tijd als paardenstal, na de bouw van de nieuwe paardenstal achter het raadhuis werd deze toren gebruikt voor de kruitopslag en is in 1809 gesloopt. Een ander restant van de oude stadsmuur is de Zwanepoort en moest er in 1802 aan geloven. Op de plaats van de afgebroken kapel en het vroegere kerkhof van het Brigittenklooster aan de Vloeddijk staan de waarschijnlijk eerst in 1596 gerealiseerde lakenramen, waarop geverfd laken door de drapeniers te drogen gelegd konden worden, duidelijk zichtbaar. Het pand aan de Vloeddijk 76 tegenover de Morrenbrug op de hoek van de huidige Nauwe Morrensteeg valt duidelijk op. Bouwhistorisch onderzoek heeft uitgewezen dat dit uit 1470 daterende pand een fraaie natuurstenen gevel, vergelijkbaar met het Gotisch Huis aan de Oudestraat, moet hebben gehad en daarmee niet alleen een van de oudste panden, maar ook een zeer opvallend huis in dit gebied moet zijn geweest. Heel opvallend is een pand met torentje aan de Burgwal ter hoogte van de Nieuwe Markt ook wel stadspaleis genoemd, mogelijk hebben we bij het door Utenwael gegraveerde pand te maken met het woonhuis van het Kamper geslacht Van Breda, waarvan meerdere leden in de zestiende en zeventiende eeuw deel hebben uitgemaakt van het stadsbestuur. Rond 1570 woonde tenminste het raadslid Caspar van Breda aan de Burgwal ter hoogte van het door Utenwael weergegeven stadspaleis.
Huis Vloeddijk 78 hoek Morrensteeg.
Stadspaleis. Utenwaels graveerde de huizen niet allemaal volgens de werkelijkheid dit kon ook nauwelijks door de toegepaste schaal van de nagenoeg iedere gedrukte plattegrond uit de zestiende en zeventiende eeuw. Ook het aantal huizen in de straten en stegen komen daardoor niet overeen met de werkelijkheid, wel was hij consequenter met het aangeven van de nokrichting die in Kampen voornamelijk dwars op de straat staan, en gaf hij in de gravure het open karakter van de bebouwing weer, bijvoorbeeld in de Groenestraat met hooibergen en boerenbedrijven terwijl aan de Oudestraat de huizen veel stijver tegen elkaar zijn aangebouwd. Dat binnen de stadsmuren één molen is gegraveerd betekend hoogst waarschijnlijk dat er geen meerdere molens binnen de stad waren. Molen aan de Groenestraat. Paarde- of kruittoren
Paulus Utenwael