Keiser Vrye Anzestadt Campen

 

De bloeitijd van Kampen lag in de late middeleeuwen, de verzanding van de rivier, de verplaatsing van het economische centrum van de gebieden rondom de Oostzee naar de landen gelegen aan de Noordzee en veel oorlogsgeweld, maakten echter een eind aan deze bloei.

Het stadsbestuur ondernam al in 1598 verwoede pogingen om Engelse wolhandelaren naar Kampen te lokken. Voor dit doel werd o.a. een stadsplattegrond gemaakt die moest meehelpen de wolhandelaren naar Kampen te krijgen, het mocht uiteindelijk niet baten, maar deze stadsplattegrond is nu van onschatbare waarde voor de kijk op de geschiedenis van Kampen.

 

De plattegrond

 

ANAGRAMMA IN CAMPOS

Koeperen plaete van die contrafeytinge der stadt Campen De aan het stadsbestuur geleverde plattegronden Paulus Utenwael te samen met de koperen plaat is zeker klein geweest en is gericht door het stadsbestuur uitgegeven zijn waardoor de originele afdrukken nu zeer zeldzaam zijn, wel is de originele koperplaat bewaard gebleven waardoor bijna driehonderd jaar later, in 1863, de "Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis' een groot aantal nieuwe afdrukken van deze fraaie plattegrond kon laten vervaardigen. In 1996 verscheen van deze negentiende eeuwse druk op initiatief van de Stichting Dr. C.N. Fehrmann Fonds een facsimile-uitgave van 500 genummerde stuks. De originele koperplaat maakt tegenwoordig deel uit van de collectie van het stedelijk museum Kampen en wordt in het museum tentoongesteld.
Koeperen plaete van die contrafeytinge der stadt Campen De aan het stadsbestuur geleverde plattegronden Paulus Utenwael te samen met de koperen plaat is zeker klein geweest en is gericht door het stadsbestuur uitgegeven zijn waardoor de originele afdrukken nu zeer zeldzaam zijn, wel is de originele koperplaat bewaard gebleven waardoor bijna driehonderd jaar later, in 1863, de "Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis' een groot aantal nieuwe afdrukken van deze fraaie plattegrond kon laten vervaardigen. In 1996 verscheen van deze negentiende eeuwse druk op initiatief van de Stichting Dr. C.N. Fehrmann Fonds een facsimile-uitgave van 500 genummerde stuks. De originele koperplaat maakt tegenwoordig deel uit van de collectie van het stedelijk museum Kampen en wordt in het museum tentoongesteld.
Koeperen plaete van die contrafeytinge der stadt Campen De aan het stadsbestuur geleverde plattegronden Paulus Utenwael te samen met de koperen plaat is zeker klein geweest en is gericht door het stadsbestuur uitgegeven zijn waardoor de originele afdrukken nu zeer zeldzaam zijn, wel is de originele koperplaat bewaard gebleven waardoor bijna driehonderd jaar later, in 1863, de "Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis' een groot aantal nieuwe afdrukken van deze fraaie plattegrond kon laten vervaardigen. In 1996 verscheen van deze negentiende eeuwse druk op initiatief van de Stichting Dr. C.N. Fehrmann Fonds een facsimile-uitgave van 500 genummerde stuks. De originele koperplaat maakt tegenwoordig deel uit van de collectie van het stedelijk museum Kampen en wordt in het museum tentoongesteld.
P. Utenwael. Plattegrond
Kerken kloosters Bijzondere gebouwen
IJsselbrug Verdedegingswerken
Koeperen plaete van die contrafeytinge der stadt Campen De aan het stadsbestuur geleverde plattegronden Paulus Utenwael te samen met de koperen plaat is zeker klein geweest en is gericht door het stadsbestuur uitgegeven zijn waardoor de originele afdrukken nu zeer zeldzaam zijn, wel is de originele koperplaat bewaard gebleven waardoor bijna driehonderd jaar later, in 1863, de "Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis' een groot aantal nieuwe afdrukken van deze fraaie plattegrond kon laten vervaardigen. In 1996 verscheen van deze negentiende eeuwse druk op initiatief van de Stichting Dr. C.N. Fehrmann Fonds een facsimile-uitgave van 500 genummerde stuks. De originele koperplaat maakt tegenwoordig deel uit van de collectie van het stedelijk museum Kampen en wordt in het museum tentoongesteld.
Paulus Utenwael