Remy Steller (websites) maakt diverse websites in eigen beheer sedert 1998.

Deze websites zijn gemaakt uit interesse van de verschillende onderwerpen, zoals websites over de schilderkunst, genealogie, fotografie, stadspoorten, zijn verzameling Kodak camera’s, gravure/prenten verzameling van afbeeldingen van Kampen, en ter promotie van de stad Kampen de websites Hanzestadkampen en IJsselkogge.nl

Tevens is Remy Steller autonoom als vrijwilliger verantwoordelijk voor het ontwerp en onderhoud van een aantal van de websites van De Volksbank. N.V. te weten, het Frans Walkate Archief en de Kamper Almanak en de tegenwoordig wat verouderde websites van het SNS Historisch Centrum en het SNS Historisch Archief, en  verantwoordelijk voor het ontwerp en onderhoud van de website van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen – departement Kampen, en het Kamper Stripspektakel.

Alle websites zijn gebaseerd op een ‘non-profit’ basis.

REMY STELLER WEBSITES.

Remy Steller heeft sinds 1998 diverse websites in eigen beheer ontwikkeld. Zijn interesse in verschillende onderwerpen heeft geresulteerd in een scala aan websites, waaronder die over schilderkunst, genealogie, fotografie, stadspoorten, zijn verzameling Kodak camera’s, gravures/prenten van Kampen, en ter promotie van de stad Kampen, zoals FotoKampen en IJsselkogge.nl.

Daarnaast heeft Remy Steller als vrijwilliger autonoom gewerkt aan het ontwerp en onderhoud van verschillende websites van De Volksbank N.V., waaronder de voormalige sites van het Frans Walkate Archief, SNS Historisch Centrum en SNS Historisch Archief. Momenteel onderhoudt hij nog steeds de overgenomen website van de Kamper Almanak, die is overgedragen aan de Historisch Vereniging “Jan van Arkel”. Ook heeft hij het ontwerp en onderhoud van de website van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen – departement Kampen en het Kamper Stripspektakel verzorgd, hoewel deze laatsten in de loop van 2023 zijn afgestoten.

Het is belangrijk op te merken dat al deze websites worden beheerd op een non-profit basis.

Since 1998, Remy Steller has developed various websites independently. His interest in different subjects has resulted in a range of websites, including those on painting, genealogy, photography, city gates, his collection of Kodak cameras, engravings/prints of Kampen, and for the promotion of the city of Kampen, such as FotoKampen and IJsselkogge.nl.

Furthermore, Remy Steller has autonomously volunteered to design and maintain several websites for De Volksbank N.V., including the former sites of the Frans Walkate Archive, SNS Historical Center, and SNS Historical Archive. He currently maintains the transferred website of the Kamper Almanak, which has been handed over to the Historical Association “Jan van Arkel”. He has also handled the design and maintenance of the website for the Society for the General Good – Kampen department and the Kamper Stripspektakel, although the latter were divested in the course of 2023.

It is important to note that all these websites are managed on a non-profit basis.

FOTOKAMPEN – BROWNIE –  STELLER STADSPOORTEN

PAWEL STELLER – P G VALENTIJN – WALKATE COLLECTIE – BAS STELLER

FOTOINKLEUR