Remy Steller (websites) maakt diverse websites in eigen beheer sedert 1998.

Deze websites zijn gemaakt uit interesse van de verschillende onderwerpen, zoals websites over de schilderkunst, genealogie, fotografie, stadspoorten, zijn verzameling Kodak camera’s, gravure/prenten verzameling van afbeeldingen van Kampen, en ter promotie van de stad Kampen de websites Hanzestadkampen en IJsselkogge.nl

Tevens is Remy Steller autonoom als vrijwilliger verantwoordelijk voor het ontwerp en onderhoud van een aantal van de websites van De Volksbank. N.V. te weten, het Frans Walkate Archief en de Kamper Almanak en de tegenwoordig wat verouderde websites van het SNS Historisch Centrum en het SNS Historisch Archief, en  verantwoordelijk voor het ontwerp en onderhoud van de website van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen – departement Kampen, en het Kamper Stripspektakel.

Alle websites zijn gebaseerd op een ‘non-profit’ basis.

REMY STELLER WEBSITES.

Remy Steller (websites) maakt diverse websites in eigen beheer sedert 1998.
Deze websites zijn gemaakt uit interesse van de verschillende onderwerpen, zoals websites over de schilderkunst, genealogie, fotografie, stadspoorten, zijn verzameling Kodak camera’s, gravure/prenten verzameling van afbeeldingen van Kampen, en ter promotie van de stad Kampen de websites FotoKampen en IJsselkogge.nl
Tevens was Remy Steller autonoom als vrijwilliger verantwoordelijk voor het ontwerp en onderhoud van een aantal van de websites van De Volksbank. N.V. te weten, de voormalige sites van het Frans Walkate Archief, SNS Historisch Centrum en SNS Historisch Archief. Door de Historisch Vereniging “Jan van Arkel” overgenomen website van de Kamper Almanak wordt voorlopig nog door hem onderhouden. Hij was ook verantwoordelijk voor het ontwerp en onderhoud van de website van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen – departement Kampen, en het Kamper Stripspektakel die in de loop van 2023 zijn afgestoten.

Alle websites zijn gebaseerd op een ‘non-profit’ basis.

Remy Steller (websites) has been creating various websites under his own management since 1998.

These websites were created out of interest in various subjects, such as websites about painting, genealogy, photography, city gates, his collection of Kodak cameras, engraving/print collection of images of Kampen, and to promote the city of Kampen the websites FotoKampen and IJsselkogge.
Remy Steller was also an autonomous volunteer responsible for the design and maintenance of a number of De Volksbank’s websites. N.V., namely, the Frans Walkate Archives, and the former sites of the SNS Historical Center and SNS Historical Archives. The Kamper Almanac website, which was taken over by the Historical Association “Jan van Arkel”, is still maintained by him for the time being. He was also responsible for the design and maintenance of the website of the Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen – Kampen department, and the Kamper Stripspektakel, which were divested in the course of 2023.

All websites are based on a ‘non-profit’ basis.

FOTOKAMPEN – BROWNIE –  STELLER STADSPOORTEN

PAWEL STELLER – P G VALENTIJN – WALKATE COLLECTIE – BAS STELLER

FOTOINKLEUR