REMY STELLER WEBSITES.

Remy Steller (websites) has been making various websites under own management since 1998.

These websites were created out of interest from the various subjects, such as websites about painting, genealogy, photography, city gates, his collection of Kodak cameras, engraving / print collection of images from Kampen, and to promote the city of Kampen the websites Hanzestadkampen.nl and IJsselkogge.nl

Remy Steller Websites is also free of charge responsible for the design and maintenance of a number of De Volksbank websites. N.V. namely, that of the SNS Historical Archive, the Frans Walkate Archive, the Kamper Almanac and the umbrella website of the SNS Historical Center.

From 2017 responsible for the design and maintenance of the first website of the Society for Nut of the General – department of Kampen.

All websites are based on a “non-profit” basis.

Remy Steller (websites) maakt diverse websites in eigen beheer sedert 1998.

Deze websites zijn gemaakt uit interesse van de verschillende onderwerpen, zoals websites over de schilderkunst, genealogie, fotografie, stadspoorten, zijn verzameling Kodak camera’s, gravure/prenten verzameling van afbeeldingen van Kampen, en ter promotie van de stad Kampen de websites Hanzestadkampen.nl en IJsselkogge.nl

Tevens is Remy Steller Websites belangeloos verantwoordelijk voor het ontwerp en onderhoud van een aantal van de websites van De Volksbank. N.V. te weten, die van het SNS Historisch Archief, het Frans Walkate Archief, de Kamper Almanak en de overkoepelende website van het SNS Historisch Centrum.

Vanaf 2017 verantwoordelijk voor het ontwerp en onderhoud van de eerste website van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen – departement Kampen.

Alle websites zijn gebaseerd op een ‘non-profit’ basis.

POORTEN NAAR DE HISTORIE VAN KAMPEN

FOTO’S – IJSSELKOGGE EN KAMPEN

P G VALENTIJN – STELLER – STADSPOORTEN

KODAK BROWNIE – BAS STELLER – PAWEL STELLER

FOTOINKLEUR