Remy Steller (websites) maakt diverse websites in eigen beheer sedert 1998.

Deze websites zijn gemaakt uit interesse van de verschillende onderwerpen, zoals websites over de schilderkunst, genealogie, fotografie, stadspoorten, zijn verzameling Kodak camera’s, gravure/prenten verzameling van afbeeldingen van Kampen, en ter promotie van de stad Kampen de websites Hanzestadkampen en IJsselkogge.nl

Tevens is Remy Steller autonoom als vrijwilliger verantwoordelijk voor het ontwerp en onderhoud van een aantal van de websites van De Volksbank. N.V. te weten, het Frans Walkate Archief en de Kamper Almanak en de tegenwoordig wat verouderde websites van het SNS Historisch Centrum en het SNS Historisch Archief, en  verantwoordelijk voor het ontwerp en onderhoud van de website van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen – departement Kampen, en het Kamper Stripspektakel.

Alle websites zijn gebaseerd op een ‘non-profit’ basis.

REMY STELLER WEBSITES.

Remy Steller (websites) has been making various websites under own management since 1998.

These websites were created out of interest from the various subjects, such as websites about painting, genealogy, photography, city gates, his collection of Kodak cameras, engraving / print collection of images from Kampen, and to promote the city of Kampen the websites Hanzestadkampen.nl and IJsselkogge.nl

As a volunteer, Remy Steller is also responsible for the design and maintenance of a number of De Volksbank’s websites. NV namely, the Frans Walkate Archive and the Kamper Almanak and the nowadays somewhat outdated websites of the SNS Historisch Centrum and the SNS Historisch Archief, and responsible for the design and maintenance of the website of the Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen – Kampen department, and the Kamper Stripspektakel.

All websites are based on a “non-profit” basis.

Remy Steller (websites) maakt diverse websites in eigen beheer sedert 1998.

Deze websites zijn gemaakt uit interesse van de verschillende onderwerpen, zoals websites over de schilderkunst, genealogie, fotografie, stadspoorten, zijn verzameling Kodak camera’s, gravure/prenten verzameling van afbeeldingen van Kampen, en ter promotie van de stad Kampen de websites Hanzestadkampen en IJsselkogge.nl

Tevens is Remy Steller autonoom als vrijwilliger verantwoordelijk voor het ontwerp en onderhoud van een aantal van de websites van De Volksbank. N.V. te weten, het Frans Walkate Archief en de Kamper Almanak en de tegenwoordig wat verouderde websites van het SNS Historisch Centrum en het SNS Historisch Archief, en  verantwoordelijk voor het ontwerp en onderhoud van de website van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen – departement Kampen, en het Kamper Stripspektakel.

Alle websites zijn gebaseerd op een ‘non-profit’ basis.

POORTEN NAAR DE HISTORIE VAN KAMPEN

FOTO’S – IJSSELKOGGE EN KAMPEN

P G VALENTIJN – STELLER – STADSPOORTEN

KODAK BROWNIE – BAS STELLER – PAWEL STELLER

FOTOINKLEUR